Uşak’taki Blaundus Antik Kenti’nde 400 Kaya Mezarı Bulundu

Uşak’taki Blaundus Antik Kenti’ni çevreleyen vadinin sarp yamaçlarında, duvarları motiflerle süslü 1800 yıllık 400 kaya mezarı bulundu.

Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş ve şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blaundus adının verdiği söyleniyor. Kent, Büyük İskender’den sonra Bergama Krallığına ardından da Roma İmparatorluğuna bağlanmıştı. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor.

Prof. Dr. Birol Can yönetiminde devam eden kazılarda bu sezon, kenti çevreleyen yamaçlardaki kaya mezarlarına yoğunlaşıldı.

(Türkiye’de Görülmesi Gereken 50 Antik Kent)

Kazılarda, yaklaşık 1.800 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen, duvarları özel motiflerle süslenmiş tek ve çok odalı 400 kaya mezarı tespit edildi.

İçerisindeki duvarlar ve tavanlar asma dalları, üzüm salkımları, çelenk ve çiçek gibi duvar resimleriyle süslenen kaya mezarlarındaki bu resimler, doğal ve beşeri sebeplerden dolayı zarar görmüş durumda. Kazı ekibinin önceliği, resimler de dahil olmak üzere kaya mezarlarının korunması. Daha sonrasında bu mezarlarında tanıtımı ve ziyarete açılması yönünde de projeler hazırlanacak.

Can, kente sadece kuzey yönünden bir giriş bulunduğunu, çevresinin de yer yer 70 metre derinliğe ulaşan vadiyle çevrelendiğini söylüyor:

“Vadinin sarp yamaçlarında yürüttüğümüz çalışmalarda 400 kaya mezarı tespit ettik. Kaya mezarlar teraslar halinde inşa edilmiş. Burada coğrafyanın verdiği imkanlar kullanılmış. Elimize geçen malzemelerden ve yaptığımız kemik analizlerinden, bu kaya mezarlarının milattan sonra 2. yüzyıl sonrasında yoğun olarak kullanıldığını anlıyoruz. Bunların odalar halinde ve aile mezarları olarak kullanıldıklarını söyleyebiliriz.”

Toprağın altında da çok sayıda mezar olduğunu düşünülüyor ve bu mezar alanlarının, kentin yerleşimi kadar bir alana denk geldiği tahmin ediliyor.

Mezarların içinde farklı tipte odalar yer alıyor. Her odanın duvarları önünde ana kayaya oyulmuş üstü kemerli lahitler mevcut.

Bulunan mezarlar içerisinde, 25-30 kişinin defnedildiği, yaklaşık 10-12 metre uzunluğunda mezarların da olduğunu belirten Can, “Tespit edebildiklerimiz içerisinde var. Bu mezarları, yapılış tekniği olarak incelediğimizde ilk olarak profilli bir giriş kapısının ardından tek odalı olarak tasarlandıklarını görüyoruz. Ancak zamanla aynı mezar içine farklı gömüler yapılmak istendiğinde, karşı duvar ya da yan duvarlar uzatılarak ikinci oda ve daha sonra da üçüncü oda yapıldığını görüyoruz. Bunların dışında cenaze merasimleri için kullanıldığı tahmin edilen mekanlara da rastlandı. Kaya mezarlarının ana kapısı mermer bir kapıyla kapatılmış, defin veya tören zamanlarında tekrar açılmış.” diyor.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login