UNESCO’nun İstanbul’daki Toplantısına Karşı Forum Kuruluyor

İçinde birçok önemli kurumun yer aldığı bir oluşum, UNESCO’nun 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı toplantıya istinaden UNESCO Karşıtı ve alternatifi bir forum düzenliyor. Forum, UNESCO’nun tüm tahribatlara kayıtsız kaldığını, kültürel mirasın ancak insanlara emanet edilebileceğini savunuyor.

UNESCO'nun İstanbul'daki Toplantısına Karşı Forum Kuruluyor

‘UNESCO Karşı’ adlı forumun karsiforum.org adresli internet sitesinde şu ibareler yer alıyor: “Hükümetlerin finansı ile varlığını sürdüren, savaşlar yaşanırken, yıkımlar ve tahribatlar olurken sessizliğini koruyan ve kayıtsız kalan UNESCO koru(ya)maz. Yaşadığımız alanlardaki kültürel dokuları hükümetler ve onların oluşturduğu kurumlarla değil; bizzat yerinde, halklarla birlikte korunabilir.”

Programı ilerleyen günlerde açıklanacak forum, 16 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

Forumun çağrı metni şu şekilde:

Dünya Mirası Listesi’ne kaydettiği, tüm doğal ve kültürel varlıkların insanlığın ortak mirası olduğunu iddia eden UNESCO Dünya Miras Komitesi; 40. toplantısını 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapmak üzere İstanbul’a geliyor. 2015 Dünya Mirası Komitesi raporu ile başlayacak uluslararası toplantıda, Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı varlıkların korunup korunmadığı tartışılacak; risk altında olanlar için öneriler ve koruma stratejileri belirlenecek. Liste’ye eklenmesi önerilen yeni varlıklar için geçici listeler hazırlanacak ve Dünya Kültür ve Doğal Mirası Listesi güncellenecek. İstanbul’da yapılacak UNESCO’nun bu 40. toplantısına, ülkede bulunan doğal ve kültürel varlıkların – Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı olsun ya da olmasın- yok olmasına, aldığı siyasi kararla etki eden, savaş ve sermaye saldırılarına neden olan Türkiye Hükümeti ev sahipliği yapacak.

UNESCO toplantısının İstanbul’da yapılmasına rağmen tarihi kent merkezi ile 31 yıldır Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kentimizin, sermaye birikimi için inşaat ve turizm baskısıyla tarihi dokularından sulak alanlarına kadar talan edilmesi konuşulmayacak. Süleymaniye’deki tarihi mahalle dokusunun kentsel yenileme projesi ile ortadan kaldırılmış olması; Ayvansaray, Sulukule gibi eski mahallelerin yıkılıp inşaat şirketlerine teslim edilmesi; özgün değerlerinin kaybettirilmesi; “çılgın – mega” projelerle kentin ormanlarının ve sulak alanlarının yok edilmesi bu toplantıda söz konusu olmayacak.

Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu kültürel peyzaj içinde ve etki alanında bulunan başta Kurşunlu Camii, Dört Ayaklı Minare, kiliseler ve yüzlerce yıllık yaşam alanlarının yer aldığı Sur İlçesi’nin, savaşla yıkılıp yok edilmesinden söz edilmeyecek. Sermayenin kar hırsını tatmin için yapılan barajın suları altında kalacak olan binlerce yıllık yerleşim ve arkeolojik sit alanı Hasankeyf ise listede olmadığı için gündeme bile alınmayacak.

Doğal ve kültürel varlıklar listelere alınarak, tahrip edilmeleri görmezden gelinerek  yakılıp yıkılmalarını sağlayanlarla birlikte korunamaz.

Hükümetlerin finansı ile varlığını sürdüren, savaşlar yaşanırken, yıkımlar ve tahribatlar olurken sessizliğini koruyan ve kayıtsız kalan UNESCO; İstanbul’un 8500 yıllık tarihine ait bilgilere ulaştığımız Yenikapı’da, 1 milyon metrekare deniz alanının doldurulmasına göz yuman ve tarihi görmezden gelen İstanbul’daki talandan sorumlu yerel yöneticiyi, İBB Başkanı’nı, “kültürel mirasın korunması konusundaki şahsi katkıları için” madalya ile onurlandırdı!

UNESCO’nun, kültür ve doğal varlıklara ilişkin “ortak miras”, “tarafsızlık” ve “koruma” söylemlerine güvenmiyoruz.

Bizler yaşadığımız alanlardaki kültürel dokuları hükümetler ve onların oluşturduğu kurumlarla değil; bizzat yerinde, halklarla birlikte korunabileceğini, böylece miras olarak gelecek nesillere taşınabileceğini düşünüyoruz. Yaşamı, tarihi ve kültürel belleği korumak isteyen herkesi, tüm kurumları; savaşlara, sermaye saldırılarına, bunları yürüten hükümetlere ve onları aklayan UNESCO benzeri oluşumlara karşı koyacak dayanışmayı örmeye, soyut söylemler yerine doğal, tarihi ve kültür varlıkları nasıl koruyacağımızı birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Karşı foruma çağrımızdır: “UNESCO neyi koruyor?!”

Forumun çağrıcı kurumları şu şekilde:

Amed Sur Dayanışma Derneği
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
BODEP -Boğaziçi Dernekleri Platformu-
ÇHD-Çağdaş Hukukçular Derneği- İstanbul Şubesi 
DAM-Dersim Araştırmalar Merkezi-
Dersim Gazetesi
DİSK -Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu- İstanbul Bölge Temsilciliği
Divriği Kültür Derneği
FAM Yayınları
Gökkuşağı Kadın Derneği 
Haliç Dayanışması
Hasankeyfi Yaşatma Girişimi
HDK -Halkların Demokratik Kongresi- Ekoloji Meclisi
HDK Kültür ve Sanat Komisyonu
İKS-İstanbul Kent Savunması-
İstanbul SOS Platformu
İHD -İnsan Hakları Derneği- İstanbul Şubesi
Karakoçan Dernekleri Federasyonu
Kartal Hukukçular Derneği
Kent Hareketleri
KESK-Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu-
MEH -Mezopotamya Ekoloji Hareketi-
MHD-Mezopotamya Hukukçular Derneği-
ÖDAV – Özgürlükçü Demokrat Avukatlar-
Öğretim Üyeleri Derneği
Özgürlükçü Hukukçular Derneği
Özgür Kadın Kongresi-KJA
Sosyal Haklar Derneği
Su Hakkı Kampanyası
Sur Koruma ve Yaşatma Derneği
Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi
TMMOB -Türkiye Mimar Mühendisleri Odalar Birliğo- Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TTB -Türk Tabibleri Birliği- İstanbul Tabip Odası
Ünye Fatsa Doğa Koruma Platformu
Yargıçlar Savcılar Birliği YARSAV
Yargıçlar Sendikası
Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login