Trakya’da 2700 Yıl Önce Kurban Edilmiş Üç Çocuk Bulundu

Bulgaristan’ın Güneybatısında Mursalevo köyünün yakınlarındaki bir arkeolojik alanda çocuk kurbanlar bulundu. Antik Trakyalılar tarafından ritüel çukuruna gömülen üç çocuk kurbanın MÖ. 6. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor.

Yeni otoyol planlaması güzergahında yapılan kurtarma kazıları sırasında, Bulgaristan Ulusal Enstitüsü ve Bulgar Bilimler Akademisi Arkeoloji Müzesi arkeologları tarafından bulunan üç iskelet gömütü, en eskisi  Erken Neolitik Dönem yani 8.000 yıl öncesine tarihlenen 20 ritüel çukurundan birinde günyüzüne çıktı.

İskeletler, Bulgaristan’da bulunmadığı için osteoarkeologlar tarafından incelenmek üzere İskoçya’ya gönderildi.

Üç çocuk kurbanın bulunduğu çukurda aynı zamanda kurban ritüelinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda taş bulundu. Diğer çukurlarda ise tanrılara sunum olarak yerleştirilmiş olabilecek yemek kalıntıları ile birlikte çeşitli eserler bulundu.

Kazıların önderliğini Prof. Vasil Nikolov’un yaptığı Neolitik yerleşme yaklaşık MÖ. 5800 yıllarına tarihleniyor. Neolitik Yerleşme, biri anacadde olmak üzere üç paralel büyük cadde, birbirini dik kesen ve her bölmesinde 3-4 adet ev bulunan birçok küçük sokaktan oluşuyor. Arkeologlar bir tarih öncesi yerleşim için buranın “kentsel” planlamasından oldukça etkilenmiş olduklarını söylüyorlar.

Bugüne kadar yapılan kazılarda, evlerin içinde kilden ve bitki saplarından yapılmış sayısız alet, figürin ve seramik kaplar bulundu. Evlerin duvarlarının kalınlığı 20 santimetreyi buluyor. Yerleşimin Neolitik insanlar tarafından kasıtlı olarak yakıldığı düşünülüyor. Tüm bunlara ek olarak bu yerleşmenin MÖ. 6. yüzyıl ve MÖ. 1. yüzyıl arası antik Trakyalılar tarafından kutsal bir yerleşim olduğu görüşbirliği var. Bu süre zarfı içinde ritüel işlemlerin gerçekleştiği yüzlerce çukur bulunmuş durumda.

2014 yılında, bu ritüel çukurlarından birinde bir buzağı iskeleti tüm olarak bulunmuştu. Kafatası aşağı dönük biçimdeydi ve sol tarafında bıçak duruyordu.

Bulgar hükümeti çıkan buluntulardan sonra kazı süresini bir kez Ağustosta bir kez Kasımda olmak üzere iki kez uzattı. Arkeologların kazı işlemlerini tamamlaması için Haziran ayının sonuna kadar alanda çalışması bekleniyor.

archaiologia.gr

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login