Tokat’ın İlçesi Sebastapolis Antik Kenti İçin Taşınıyor

Tokat’ın Sulusaray ilçesi bölgedeki Sebastapolis Antik Kenti’nin kazılabilmesi için başka yere taşınabilir. Sulusaray Belediye Başkanı Demirkol, kamulaştırmanın yavaş ve pahalı olması nedeniyle yerleşim yerinin taşınmasının daha kolay olacağını söyledi.

Merkez nüfusu 3500 olan Sulusaray ilçesinin, Sebastion Antik Kenti’nin araştırılabilmesi için başka bir bölgeye taşınması planlanıyor. Belediye Başkanı Demirkol AA’ya yaptığı açıklamada “Antik kentte 22 sene aradan sonra 2013 yılında kazı çalışmaları başladı, 3 yıldır devam ediyor. Bu sene 10 evimiz kamulaştırılacak. Kazı çalışması bu sene de sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızdan kazı için ek ödenek bekliyoruz. İl Özel İdaremiz de kazı çalışmalarına destek oluyor, çok teşekkür ediyorum. Antik kentimiz üzerinde bulunan ilçemizi, Tokat karayolunda TOKİ’ye ayrılmış, ilçe girişindeki 500 dönümlük alana taşımak istiyoruz. TOKİ’nin tarihi değerleri göz önüne alarak buraya yapacağı evlere vatandaşlarımız taşınacak. Şu anda evlerin altında bulunan tarihin bir an önce gün yüzüne çıkarılması için evlerin kamulaştırılması lazım. Kamulaştırmanın yavaş ve pahalı olması nedeniyle yerleşim yerini taşımayı düşünüyoruz. Sebastapolis Antik Kentimizi gün yüzüne çıkarmak için ilçemizi buradan başka bir bölgeye taşıyacağız.” dedi.

Sebastapolis Antik Kenti’nin Önemi

Sulusaray ilçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Antik Sebastapolis Kentinin kuruluş tarihi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda M.Ö.  1. yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru  Traianus zamanında ( M.S. 98 – 117 ) Pontus Galaticus ‘la , Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokia eyaletine dahil edilmiştir. Bu konuya ilişkin kitabe Kapadokia  Valisi Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir. Sebastapolis kelime olarak Latincedir. ( Sebasto ; büyük, ulu,azametli, polis; şehir ) “ Büyük azametli şehir “ denmektedir. Bazı kaynaklarda Herakleopolis olarak geçmektedir. Heraklaopolis, Herakles Şehri anlamına gelmektedir. Herakles Yunan ve Roma Mitilojisinde gücü kuvveti simgeleyen yarı tanrı bir varlıktır. Bu adı ile de Sebastapolis ile aynı manayı taşımaktadır. 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica’ da( Antik Tokat ) yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu 2 şehrin aralarında yakın ilişkiler bulunan çağdaş 2 yerleşim alanı olduklarını ortaya koymaktadır.

tokat.gov.tr

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login