Terakota Askerleri Kazısında Binlerce Hayvan Kemiği Bulundu

Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’in Terakota Askerleri ile dolu mezarında sürdürülen kazılarda, taş miğferler, zırhlar ve binlerce hayvan kalıntısı bulundu.
tera3

İlk İmparator’un mezarını koruması için yapılan Terrakota Ordusu, 1974 yılında bulunmuştu. Fakat yapılan Jeofiziksel yüzey araştırması, bu mezar kompleksinin düşünülenden çok daha büyük, Mısır’daki Krallar Vadisi’nin 200 katı kadar olduğunu göstermişti.

400’den fazla çukur, zırh ve taş miğfer

İmparator Qin Shi Huang’ın Anıt Mezarı Sitesi Müzesi’nden Zhou Tie, son yapılan kazılarla araştırmacıların mezarın genel yapısını öğrendiğini ve çok sayıda çukur keşfedildiğini söyledi.  Yapılan kazılarda bulunan 400’den fazla çukurun yanısıra, sitenin çevresinde onlarca küçük çukur ve bazı mezarlar bulundu.

Çukurlar dışında ortaya çıkarılan taş miğferlerin ve zırhların, savaşta kullanılmış olamayacaklarını ancak işlevlerinin tam olarak ne olduğunun araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

Mezarda “hayvan dünyası”

Eski dönemlerde hayvanlar mezar hediyeleri olarak kullanılıyordu.  İmparatorun mezarında da bu tip bir uygulamayı görmek mümkün.

Yeni arkeolojik buluntular, mezarda binlerce hayvan kalıntısı bulunduğunu ortaya koydu. Ortaya çıkarılan hayvan kalıntıları ile beraber, imparatorun mezarı, Çin’de yer alan en fazla hayvan çeşitliliğine sahip mezar oldu.

Müze arkeologlarından Wu Lina, “Gerçek hayvanlar, kilden veya demirden yapılmış olanlar da dahil olmak üzere, imparatorun mezarından pek çok hayvan türüne ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.” dedi.

Terakota Askerleri ile Dolu Mezarda Binlerce Hayvan Kemiği Bulundu

İlk istatistiklere göre, mezar içinde ortaya çıkarılan hayvanlar arasında en büyük çoğunluğu atlar oluşturuyor. Bulunanlardan bazıları at kemiği, bazıları ise kilden, bakırdan ya da demirden yapılmış at heykelleri. İncelenen diğer hayvan kemikleri arasında nadir bulunan kuşlar, bazı mitolojik canavarlar ve su kuşları yer almakta.

Yıllardır süren kazılar sonucunda mezardan çıkarılan hayvan türleri arasında geyik türleri, kuğular, kaz benzeri bakırdan kanatlı hayvan figürleri ayrıca koyun, tavuk, balık ve kaplumbağa da bulunmakta.

Müze başkanı Hou Ningbin, eski çağlardan beri hayvanlarla insanların beraber olduğunu ve bugünlerde biyoçeşitlilik kavramının şiddetle savunulması gerektiğini söyledi.


chinadaily.com.cn. 28 Kasım 2016.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login