Tarihte Çocuk Yaşta Tahta Çıkmış 7 Hükümdar

Tarihin birçok döneminde çok küçük yaşta tahta çıkan ya da çıkmak zorunda kalan çocuk örnekleri bulunuyor. Üstelik bunlardan bazıları, her ne kadar anneleri ya da naipleri tarafından yönlendirilmiş olsa da tarihin akışına yön vermiş kişiler. Bu yazıda Antik Dönemde çocuk yaşta tahta çıkmış altı örneği derledik. Bonus olarak da Osmanlı İmparatorluğu zamanından bir örnek koyduk.

1- Tutankamon (9 Yaşında)

9 yaşında tahta çıktı ve 18 yaşında öldü. MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm sürdü. Babası ölünce, başka bir anneden olan üvey kızkardeşi Ankhesenamen ile evlenerek tahta çıktı. Saltanatının ilk yıllarında, Mısır’ın eski çok tanrılı dinine dönüş yaşandı. Kendisi de Tutankhaton adı yerine Tutankhamun adını aldı. Nerdeyse el değmemiş mezarı 1922 yılında bulundu ve içinden sayılamayacak kadar çok hazine çıktı. Bu mezarla birlikte Antik Mısır’a duyulan ilgi büyük ölçüde arttı. 2010 yılında yapılan DNA testleri, Tutankamon’un Akhenaten’in oğlu olduğunu doğruladı. Annesi ise Akhenaten’in kızkardeşi ve karısıydı. Geçtiğimiz yıl Tutankamon’un mumyasına yapılan otopsi, onun vücudu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Neredeyse genç bir kadınınki kadar geniş kalçaları vardı, bacağındaki bir yamukluk nedeniyle bir ayağını tam yere basamıyordu ve dişlekti.

2- II. Theodosius (7 Yaşında)

Doğu Roma/Bizans imparatoru Arcadius ile karısı Aelia Eudoksia’‎nın en büyük oğlu. Babası Arcadius’un 408 yılında ölmesi üzerine 7 yaşında tahta geçti. Doğu Roma İmparatoru olan 2. Theodosius’un yaşı küçük olduğu için taht naipleri imparatorluğu idare etti. 2. Theodosius, 416 yılında 15 yaşına geldiği zaman, yetişkin olduğu gerekçesiyle devlet idaresi bir taht naibi olmadan kendine verildi. Fakat 414 yılından itibaren kendisine naiplik yapmış olan iki yaş büyük ablası Pulcheria’nın Theodosios’un kararlarına ve devlet yönetimine etkisi devam etti.

3- VI. Mithridates (14 Yaşında)

MÖ. 134 yılında doğan 6. Mithridates, Pontus kralı olarak Anadolu’da MÖ. 120 ila MÖ. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma’nın en başarılı düşmanlarından biriydi. MÖ. 88 yılında Roma’ya savaş açan Pontus Kralı 6. Mithridates, Roma’nın Asia eyaletini tamamen ele geçirdi. Anadolu’da yaşayan bütün Roma vatandaşlarını (yaklaşık 80.000 kişi) idam ettirdi ve ardından Yunanistan’da Roma etkisini azaltmaya başladı. Bir rivayete göre zehirlenmekten çok korktuğu için küçük yaştan itibaren azar azar zehir içerek bünyesine bağışıklık kazandırdı. 3. Mithridatik Savaşı kaybetmesinin ardından Gürcistan üzerinden, oğlunun idaresindeki Azov bölgesine gitti ve oradaki kontrolü ele geçirdi. MÖ 63. yılında babasına karşı isyan çıkaran 2. Farnakes’in eline düşmemek için sarayında zehirle intihar etmeyi denedi fakat geliştirdiği bağışıklık sistemi yüzünden ölmedi. Kendisini yakın korumasına öldürttü. Mezarının Sinop’ta olduğu tahmin ediliyor.

4- XIII. Ptolemaios (11 Yaşında)

13. Ptolemaios Theos Philopator, MÖ. 51 yılında, 11 yaşında tahta çıktı. Antik Mısır’ın son Hellenistik kökenli Ptolemy Hanedanı krallarındandı. Mısır Firavun’u 12. Ptolemaios’un oğlu olan Theos, MÖ. 51’de kız kardeşi ünlü 7. Kleopatra ile evlendi. Fakat Kleopatra’nın gölgesinde kaldı. MÖ. 48 yılında, bir kraliçe olarak gittikçe güçlenen Kleopatra’yı tahttan indirme girişimlerinde bulundu. Kraliçe Kleopatra’nın Suriye’ye kaçmasını sağlasa da, Kleopatra kendi ordusunu topladı ve Mısır’da iç savaş başladı. Roma İmparatoru Sezar’ı da arkasına alan Kleopatra, tahttaki haklarına tekrar kavuştu.

5- Elagabalus (15 Yaşında)

203 yılında doğan Elagabalus 218 yılında Roma İmparatoru olarak tahta geçti. Caracalla’nın öldürülmesinden sonra, Elagabalus’un annesi ve büyükannesi, Elegabalus’un İmparator Caracalla’nın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia etti ve böylelikle Elagabalus tahta çıktı. Roma dinsel geleneklerine ve cinsel tabularını önemsememesiyle ün salan Elagabalus’ın dört yıllık hükümdarlığı büyük bir çalkantıyla geçti. Kadın kıyafetleri giydi, at arabası sürücüsüyle romantik bir ilişki yaşadı, sadece erkeklerin girebildiği Roma senatosuna annesini sokarak siyasi sınıfı küçümsedi. Kendi dini uygulamalarına herkesi katılmaya zorladı. Elagabalus, daha sonradan en yozlaşmış Roma imparatoru olarak anıldı. Kısa süren hükümdarlığı, öldürülmesiyle sona erdi.

6- Romulus Augustus (12 Yaşında)

463 yılında doğan Romulus Augustus, 475 yılında, 12 yaşında Batı Roma İmparatorluğu’nun başına geçti. Batı Roma İmparatorluğu’nun son imparatoruydu ve çok kısa bir süre tahtta kaldı. Roma ordusunda magister militum olan babası Orestes, İmparator Julius Nepos’u tahttan indirerek yerine Romulus Agustus’u koydu ve imparatorluğu onunla beraber yönetti. Yalnızca on ay süren hükümdarlığı, Germen şefi Odoacer tarafından tahttan indirilmesiyle bitti. Romulus Augustus’a daha sonra ne olduğu bilinmemekte. Tahttan indirilmesi Batı Roma İmparatorluğu’nun sonu ve Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmekte.

7- IV. Mehmed (6 Yaşında)

Yazıdaki diğer örneklerden çok daha geç bir döneme denk gelse de, Osmanlı Padişahı 4. Mehmed de tahta çıkan en genç isimler arasında yer alıyor.

Avcı lakabıyla da bilinen 4. Mehmed, 1648 yılında, 6 yaşında tahta geçti. Osmanlı İmparatorluğu’nun en genç padişahı oldu. 39 yıllık saltanatıyla 1. Süleyman’dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahı olan Mehmed, avlanması sevmesinden dolayı avcı olarak anıldı. Hükümdarlığının ilk yılları oldukça çalkantılı geçti. Yönetime karışan babaannesi Kösem Sultan ve annesi Turhan Sultan arasında yaşanan rekabet, 1651 yılında Kösem Sultan’ın öldürülmesiyle sona erdi. Osmanlı ordusunun aldığı ağır yenilgiler ve çıkan iç karışıklıklar sebebiyle 1687 yılında tahttan inmek zorunda kaldı.

Eski Mezopotamya ve Antik Yunan Toplumlarında Çocuk Olmak

Antik Dünyadan Günümüze Ulaşmış 19 Oyuncak

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login