All posts tagged "varvaros"

  • Kimdi Bu Barbarlar?

    Günümüzde, genellikle medenileşmemiş veya kötü insanları belirtmede kullanılan “barbar” kelimesinin kökeni Antik Yunan’a dayanıyor