All posts tagged "türk tarih tetkik cemiyeti"

  • Türk Tarih Tezi Üstüne

    Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni kurulan Türk devletinin önünde birçok sorun vardı. Bu sorunlardan belki de en önemlisi saltanattan cumhuriyete geçişte toplumun zihnine işlenmiş olan saltanatvari...