All posts tagged "batı"

  • Arkeolojik Eser Arama Bahanesiyle Petrol Aranıyormuş

    Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü öğretim üyeleri, Osmanlı Devlet arşivlerinde yaptıkları araştırmalarda ilginç bulgulara rastladı. İngiltere ve Almanya’nın, Osmanlı topraklarındaki eski eserleri araştırma bahanesiyle petrol aradıkları...