All posts tagged "alaska fairbanks"

  • Koku Alma Duyumuz Nasıl Evrimleşti?

    Alaska Fairbanks Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi’nden profesörlerin yer aldığı bir grup bilim insanı, Dr. Kara Hoover önderliğinde, koku duyumuzun nasıl evrimleştiğini ve uzun zaman önce...