Stonehenge ve Benzeri Megalitlerin Kökeni Bulundu

Tüm Avrupa’da Stonehenge gibi binlerce antik taş yapı bulunur. Artık bu uygulamanın nereden çıktığı ve nasıl yayıldığı ile ilgili uzun zamandır devam eden bilmece çözüldü.

Stonehenge benzeri megalitlerin kökeni her zaman bir sır olarak kalmıştı. C: Andrew Roland / Alamy

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, megalitler olarak bilinen taş yapıların kökenleri üzerine iki ana görüş vardı. Birincisi, bu yapıların ilk önce tek bir kaynağı vardı ve daha sonra deniz yolları boyunca yayılmıştı. Diğer görüşe göre ise, megalit yapılar farklı yerlerde bağımsız olarak gelişmişti.

(Stonehenge Hayvan Gücüyle İnşa Edilmiş Olabilir)

İsveç’in Göteborg Üniversitesi’nden Bettina Schulz Paulsson, hangi görüşün doğru olduğunu bulmak için, Avrupa’daki 2000 megalitin tarihini analiz etti. Paulsson önceki tahminlerin aralığını daraltmak ve nerede ve hangi sırayla inşa edildiğini daha iyi bir şekilde anlamak için istatistiksel yöntemler kullandı.

Analizler sonucu Paulsson, megalit inşaatının, Fransa’nın kuzeybatısında, 200-300 yıl boyunca MÖ 4500 civarında başladığını tespit etti. Bu gelenek, daha sonra Akdeniz ve Atlantik kıyılarının deniz yolları boyunca 2000 yıllık bi sürelik bir zaman zarfı içinde Avrupa’ya yayılmıştı. Ancak daha çok kıyı bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Paleolitik dönem denizcileri

Megalitlerin zaman içinde yayılma biçimi, bu toplumların düşünülenden çok daha önce gelişmiş bir denizcilik teknolojisi geliştirdiğini gösteriyor.

Paulsson, “Kıyı boyunca uzun mesafeli yolculuklar yaparak deniz yolunda ilerliyorlardı.” diyor.

Bu durum, bazıları 12 kişilik bir mürettebat için yeterli büyüklükte olan birçok tekne gravürünün betimlendiği megalitik sanat üzerine yapılan diğer araştırmalara uyuyor.


New Scientist. 11 Şubat 2018.

Makale: B. Schulz Paulsson. 2019. Radiocarbon dates and Bayesian modeling support maritime diffusion model for megaliths in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login