Sikkeler, Bu İmparatorun Gerçek Olabileceğini Gösteriyor

Uzun zamandır sahte olduğu düşünülen sikkeler, artık gerçek gibi görünüyor, bu da sikkedeki gizemli Roma liderinin var olduğunu gösteriyor.

Sponsianus adında bir Roma imparatorunu gösterdiği söylenen Hunterian koleksiyonundan bir sikke. C: Glasgow Üniversitesi

1713’te ortaya çıkarılan ve uzun süredir sahte oldukları düşünülen birkaç Roma sikkesinin yeni bir analizi, bunların gerçek olduğunu öne sürüyor ve sikkelerden birinde tasvir edilen liderin MS 260’larda gerçekten iktidarda olduğuna dair kanıtlar sağlıyor.

Antik Roma tarihinin çoğu için, Roma darphaneleri mevcut imparatorların portrelerini içeren sikkeler bastı. 1713’te, Transilvanya’da bu türden bir sikke grubu keşfedildi, bunlardan bazılarında “Sponsianus” adıyla etiketlenmiş bir portre vardı, ancak Sponsianus adında bir Roma imparatorunun var olduğuna dair başka hiçbir tarihsel kayıt yok.

(İlgili: Bizans Sikkesi, Yasaklı Süpernovayı Gösteriyor Olabilir)

Transilvanya sikkeleri, üçüncü yüzyılın ortalarındaki Roma sikkelerinin genel stilini takip ederken, belirli stilistik özellikler ve nasıl üretildiklerinde farklılık gösteriyorlar ve bu da birçok uzmanın onları koleksiyonculara satmak için yaratılmış sahte eserler olarak görmelerine yol açıyor.

Bununla birlikte, bu sikkeler, eski koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek sahte eserlere de benzemiyor. Ek olarak, 1713’te “Sponsianus”ın antik Roma’da var olan bir isim olduğu henüz bilinmiyordu.

Transilvanya sikkelerinin orijinalliğini daha fazla araştırmak için Pearson ve meslektaşları, Sponsianus sikkesi de dahil olmak üzere dört sikkenin fiziksel özelliklerine ilişkin daha derin bir değerlendirme yaptı.

Ekip, görünür ışık mikroskobu, ultraviyole görüntüleme, taramalı elektron mikroskobu ve yansıma modu Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopiyi dört sikkeye ve karşılaştırma için iki şüphesiz otantik Roma altın sikkesine uyguladılar.

“İmparator” Sponsianus sikkesi, şu anda The Hunterian’da, Glasgow Üniversitesi’nde. C: Pearson et al., 2022

Analiz, tipik olarak uzun bir süre dolaşımda olan sikkeler ile ilişkilendirilen derin mikro aşınma modellerini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar ayrıca sikkelerin üzerindeki toprak kalıntılarını da analiz ederek, yoğun dolaşımdan sonra sikkelerin ortaya çıkarılmadan önce uzun bir süre gömülü kaldıklarına dair kanıtlar buldular. Tüm bulgular birlikte ele alındığında, yeni kanıtlar güçlü bir şekilde sikkelerin gerçek olduğunu gösteriyor.

Sikkelerden elde edilen yeni kanıtların yanı sıra tarihi kayıtları da göz önünde bulunduran araştırmacılar, Sponsianus’un MS 260’larda askeri çekişme döneminde Roma’nın Dacia Eyaletinde bir ordu komutanı olduğunu öne sürüyorlar.

Makalenin başyazarı, University College, London’dan Paul N. Pearson, “Bu son derece nadir sikkelerin bilimsel analizi, imparator Sponsianus’u bilinmezlikten kurtarıyor. Kanıtlarımız, imparatorluğun iç savaşlarla kuşatıldığı ve sınır bölgelerinin yağmacı işgalciler tarafından istila edildiği bir zamanda, Sponsianus’un izole bir altın madenciliği ileri yerleşimi olan Roma dönemi Dacia’sını yönettiğini gösteriyor.” diyor.

The Hunterian’da Nümismatik Küratörü Jesper Ericsson, “Bu, The Hunterian için gerçekten heyecan verici bir proje oldu. Bunun sadece tarihi bir figür olarak Sponsianus hakkında daha fazla tartışmayı teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda onunla ilgili Avrupa’daki diğer müzelerde tutulan sikkelerin araştırılmasını da teşvik etmesini umuyoruz.” diyor.


Public Library of Science. 23 Kasım 2022.

Makale: Paul Pearson et al. (2022). Authenticating coins of the ‘Roman emperor’ Sponsian. PLoS ONE.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login