Shanidar Mağarası’nda Yeni Neandertal Kalıntıları Bulundu

Irak özerk Kürdistan bölgesi sınırları içindeki Erbil’in kuzeyinde bulunan ve Yakındoğu tarihöncesinde çok önemli bir yere sahip olan Shanidar Mağarası’nda yeni Neandertal kalıntıları bulundu.

Türkiye sınırına oldukça yakın bir bölgede bulunan Shanidar özellikle Neandertal araştırmaları için oldukça özel bir yere sahip. Araştırmacılar Shanidar’da bugün, Neandertallerin tarih sahnesinden silinişine dair bazı izler aramakta. Mağarada bulunan yeni Neandertal kemiklerinin MÖ. 35.000 yılına tarihlendiriliyor. Araştırmaların bu buluntular ışığında yoğunlaşacağı düşünülmekte.

1950’den beri çalışılan mağarada günümüzde araştırmalar geçmişte olduğu gibi yine batılı bilim adamlarınca sürdürülmekte. Bugün ise araştırmalar İngiliz araştırmacıların liderliğinde sürdürülüyor.

Erken çalışmalarına Amerikalı Arkeolog Ralph Solecki ve Columbia Üniversitesinden gelen bilim adamları tarafından 1951 yılında başlanan ve 1960’a kadar süren kazılarda MÖ. 65.000 ile MÖ. 35.000 yıllarına tarihlenen 10 kadar fosilleşmiş Neandertal kalıntısı bulunmuştu.

Solecki tarafından bulunan bu kemikler ve bulunduğu bağlamlar, o dönemde insan evrimi tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak kabul edildi. Neandertaller hakkında bilinmeyen tip, ahiret inancı, cenaze ritüelleri gibi konularda oldukça önemli kanıtlar sunan bu fosiller hala Yakındoğu prehistoryası ve insan evrimi tarihi için önemini korumakta.

RUDAW

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login