Şaşırtıcı Araştırma, Kargaların Sesli Sayabildiğini Gösteriyor

Şaşırtıcı bir çalışma, kargaların yüksek sesle sayabildiğini ve hatta küçük çocuklarla aynı matematik becerilerine sahip olduğunu gösterdi.

Bir leş kargasının fotoğrafı. C: Pixabay

Araştırmacılar, leş kargalarının (Corvus corone) görsel veya işitsel uyaranlara yanıt olarak belirli sayıda gaklama sesi çıkarabildiğini ve bu sayede bir ile dört arasında yüksek sesle sayabildiklerini buldu.

Bu keşif, hayvanların farklı sayıda ses çıkararak saydıklarının kesin olarak gösterildiği ilk araştırma oldu. Araştırmacılar bulgularını Science dergisinde yayımladılar.

Araştırmacılar, “Belirli sayıda sesin belirli bir amaca yönelik olarak üretilmesi, sayısal yetenekler ve ses kontrolünün karmaşık bir kombinasyonunu gerektirir.” diyor.

“Sonuçlarımız, kargaların, insanlar ve hayvanlar tarafından paylaşılan, sembolik olmayan bir sayı tahmin sistemi olan ‘yaklaşık sayı sistemini’ kullanarak esnek ve kasıtlı olarak belirli sayıda ses çıkarabildiğini gösteriyor”

(İlgili: Daha Akıllı Alakargalar, Daha Fazla Otokontrole Sahip)

Birçok çalışma, bal arıları, aslanlar, kurbağalar ve karıncalar da dahil olmak üzere hayvanların doğuştan sayısal bir duyuya sahip olduğunu gösterdi. Başka bir çalışma, siyah başlıklı chickadee’nin (Poecile atricapillus) daha önemli tehditlere karşı uyarıda bulunmak için alarm çağrılarının sonuna daha fazla ses eklediğini ortaya çıkardı. Ancak bunların hiçbiri, hayvanların insanlarla yüksek sesle sayma yeteneğini paylaştığına dair yeterli kanıt sunmuyor. Mesela chickadee örneğinde, kuşlar yalnızca artan stresin bir sonucu olarak daha sık ötüyor olabilir.

Araştırmacılar, sesli hayvan sayımına ilişkin daha güçlü kanıtlar aramak için, üstün ses yetenekleri ve sıfır gibi karmaşık matematiksel kavramları anlamaları nedeniyle test için ümit verici bir aday olan leş kargalarına yöneldiler.

Yeni çalışmada araştırmacılar, üç kargaya görsel olarak rakamlar, işitsel olarak ise farklı enstrümanların seslerinin olduğu rastgele sıralanmış görsel ve işitsel uyaranlar sundu.

Deneme yanılma yoluyla kuşlar, her bir işaretin bir ile dört arasında belirli sayıdaki gaklamaya karşılık geldiğini öğrendi.

Sesleri çıkardıktan sonra (örneğin, dört gaklamayla ilişkili bir ses veya sembol için dört kez gaklamak), kuşlara, bitirdiklerini belirtmek için onları gösteren ekranı gagalamaları öğretildi. Kargalar, uyarıya karşılık gelen doğru sayıda gaklama yaptıklarında ödüllendirildiler.

Eğitildikten sonra, kargalar doğru tepkiler vererek, tesadüften daha yüksek bir oranda, komutlara doğru sayıda gaklama üretti. Kargalar yanlış tepkiler verdiklerinde bile, bunlar genellikle birbirinden uzak (bir ve dört gibi) olmaktan ziyade birbirine nispeten yakın (üç ve dört gibi) sayılar arasında yapılan hatalardı.

Araştırmacılar, kuşların sayma becerilerinin, sayıları kullanmaktan ziyade sayıların seslendirilmesine dayalı olarak sayım yapan yeni yürümeye başlayan insan çocuklarınkine benzediğini söylüyor.

Bilim insanları, “Kargalardaki bu yeterlilik aynı zamanda küçük çocukların ana sayı sözcüklerini anlamayı öğrenmeden önceki numaralandırma becerilerini de yansıtıyor ve bu nedenle sayıların kombinasyonal sembol sisteminin parçası olduğu gerçek saymanın evrimsel bir öncüsünü oluşturabilir.” diyor.


Live Science. 24 Mayıs 2024.

Makale: Liao, D., et al. 2024. Crows “count” the number of self-generated vocalizations. Science.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login