Peru’da Parçalara Ayrılmış Mumyalarla Doldurulmuş Mezarlar Bulundu

Peru’nun Cotahuasi Vadisi’nde, onlarca mezarda, 1200 yıl önce gerçekleştirilen korkunç ölüm ritüelleri ortaya çıkarıldı. Mezarlar, bebeklerin kaplara konduğu, diğerlerinin çürürken parçalara ayrıldığı, neredeyse 60 mumyanın kemikleriyle dolu. Tenahaha olarak bilinen antik tören alanında, arkeologların şu ana kadar açtığı yedi mezar, 171 kırılmış mumyayı içeriyor.

Toronto Royal Ontario Müzesi küratörü Justin Jennings, “Günümüzde, ölüyü gömeriz ve biter. Fakat o zamanlar, ölülerle etkileşim içinde olmaya devam ediyorlardı. İnsanlar sürekli cesetlerin yerlerini değiştiriyordu.” diyor.

Mezarlarda bulunan mumyaların yaşları birkaç günlükten yaşlılara kadar geniş bir yelpazede. Fakat yıllar boyunca fareler bu ölüleri yemiş ve geriye sadece parçaları kalmış. Araştırmacılar, bir mezarda yaklaşık 400 tane birbirinden ayrılmış, el, ayak, diş gibi insan vücut parçaları bulduklarını söylüyor. Bozulmamış birkaç mumyanın ise iple bağlandığı veya cenin pozisyonunda yerleştirildiği belirtiliyor.

Jennings, “Mezarların dışında sunu olarak yerleştirilmiş mumyalar var. Parçalara ayrılmışlar ve daha sonra anatomik olarak doğru bir biçimde tekrar biraraya getirilmişler.”

Bilim adamları, bazı mumyaların ve eserlerin neden bu şekilde parçalara ayrıldığını hala anlamaya çalışıyor. Teorilerden biri, mumyaların yerini değiştirmenin toplumda eşitlik duygusuna yardım etmiş olabileceği yönünde.

Ayrıca ritüellerin, mezarların altında bulunan vadide düzenlenen partilerle birlikte günlerce sürdüğüne dair bazı işaretler de bulunmakta. Jennings’in dediğine göre, mezarlar yaşadıkları vadinin etrafındaki tepelerde yerleştirilmişti ve mısır birası yaptıklarına, parti düzenlediklerine dair bazı kanıtlar vardı.

Seramikler üzerinde yapılan bir çalışma, bu bölgenin İnkaların yerleşmesinden 500 yıl önce, MS. 800 ila MS. 1000 yılları arasında kullanıldığını gösteriyor.

Şiddet Yaygındı

Tenahaha’nın o yıllarda nispeten huzurlu bir mekan olduğuna inanılıyor. Daha geniş bir alana bakıldığında, nüfusların arttığı, tarımın genişlediği, sınıf farklılıklarının ortaya çıktığı bi değişim yaşanmaktaydı. Yakın adalardaki iskeletlerin incelenmesi sonucu, kafataslarının %50’sinde şiddet sonucu meydana gelmiş eziklerin olduğu ortaya çıktı. bu bölgelerdeki seramiklerin üzerinde şiddeti betimleyen sahneler betimlenmekteydi. Tenhaha’da ise kafataslarının sadece %1’inde şiddet izi gözüküyor ve seramiklerde de gülen insanlar betimlenmiş. Araştırmacılara göre Tenhaha, insanların gelip ölülerini gömdüğü ve törenler yaptığı bir yerdi.

Araştırmacılar bölgedeki kazıyı henüz bitirdiler ve şimdi de yakın bölgelerde aynı döneme tarihlenen başka yerleşimlere bakarak aralarındaki ilişkiyi bulmaya çalışacaklar.Dailymail

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login