Pekin Adamı’na Ait Fosiller İlk Kez İnceleniyor

20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilen Pekin Adamı’na ait orijinal fosiller ilk defa inceleniyor. Altı dişten oluşan bu fosiller Homo erectus türü bir insana ait.

1-2 milyon yıl önce yaşayan Pekin Adamı modeli (Homo erectus pekinensis). C: Getty Images

20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilen Pekin Adamı, 1920’lerde başkent Pekin yakınlarında yer alan Zhoukoudian’da Orta Pleistosen Çağı’na tarihlenen bir arkeolojik kazı alanında keşfedilmişti. Pekin Adamı’na ait fosiller 2. Dünya Savaşı döneminde ilginç bir şekilde kaybolmuştu.

Bilim insanları Pekin Adamı’na ait korunmayı başarmış ancak çeşitli sebeplerle analizi geciktirilen fosil kalıntıları üzerinde ilk kez inceleme yapıyor. Kalıntılar Homo erectus’a ait altı dişten oluşuyor.

İspanya Burgos Ulusal İnsan Evrimi Araştırma Merkezi’nden (CENIEH) bir grup bilim insanı Scientific Reports dergisinde “Pekin Adamı”na ait korunmayı başarmış fosil kalıntıları üzerinde gerçekleştirilen ilk incelemeler hakkında bir makale yayımladı. Homo erectus’a ait altı dişten oluşan bu kalıntılar 20’li yıllarda Pekin’in güneybatısında yer alan Zhoukoudian arkeolojik kazı alanında keşfedilmişti.

(Tesadüfen Bulunan Diş Pekin Adamı Hakkında Detaylar Veriyor)

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu kazı alanında, çok sayıda insan kalıntısı da dahil olmak üzere ele geçirilen arkeolojik ve paleontolojik materyaller 2. Dünya Savaşı sırasında, ABD’ye götürülürken kaybolmuştu. Kaybolan fosil kalıntılarının dışında kalan ve 1949-1959 yılları arasından yeniden ele geçirilen altı diş geçtiğimiz tarihlerde Pekin Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü’nden Xing Song tarafından CENIEH başkanı Maria Martinon-Torres ve hominid Paleobiyolojisi programı koordinatörü José Maria Bermudez de Castro’nun da katıldığı bir çalışma kapsamında incelendi.

Bérmudez de Castro orijinalleri kayıp olduğu için, 1930’larda kazı alanında keşfedilen insan fosilleri üzerindeki araştırmaların düşük kaliteli alçı replikalar, ayrıca araştırmacı Franz Weidenreich’dan kalan tavsif ve taslaklar kullanılarak gerçekleştirildiğini söylüyor.

Pekin Adamı’na ait orijinal fosil dişler. C: Xing Song vd.

Homo erectus pekinensis

Ele geçirilen insan fosilleri Kanadalı antropolog Davidson Black tarafından ilk olarak Sinanthropus pekinensis türüyle ilişkilendirilse de daha sonra 1950’li yıllarda fosillerin Homo erectus’a ait olduğu ortaya çıkarıldı. Martinon-Torres’in belirttiği üzere, bu türün modern insanın atası olabileceği fikri uzun süre savunulmuştu ve Uzak Doğu olarak adlandırdığımız bölgede ve günümüz Endonezya adalarında bulunan tüm insan fosilleri sistematik olarak Homo erectus’la ilişkilendirilmişti.

(Doğu Çin’de Homo erectus Kafatası Bulundu)

Ancak, geçtiğimiz tarihlerde yapılan birçok araştırma türler arasındaki olağan varyasyonlar oldukları düşünülen bu fosiller arasındaki farklılıkları açık bir biçimde ortaya koyuyor. “Pekin Adamı’nın Fosil Dişleri” başlığıyla yayımlanan araştırmanın yazarlarına göre, Zhoukoudian’da keşfedilen dişlerle Çin’deki diğer arkeolojik kazı alanlarında ele geçirilen aşağı yukarı aynı döneme ait dişler arasında benzerlikler bulunuyor. Ancak, bu dişlerle Afrika ve Avrupa kökenli Homo erectus veya diğer insansı türlerle ilişkilendirilen diğer dişler arasında belirgin farklılıklar olduğu da belirtiliyor.

Konu üzerinde yapılan araştırmaların Uzak Doğu’da keşfedilen tüm insan fosillerinin yeniden incelenmesi için yeni bir kapı açacağı ümit ediliyor.


Science Daily. 1 Şubat 2018.

Makale: Song Xing, María Martinón-Torres, José María Bermúdez de Castro. 2018. The fossil teeth of the Peking Man. Scientific Reports.

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu. Arkeoloji ve özellikle sanat tarihini çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login