Parion Antik Kenti’nin Arkeojeofizik Haritası Çıkarılacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan ve geçmişi 2700 yıl öncesine uzanan Parion Antik Kenti’nde 2015 yılı kazı çalışmaları başladı.

Parion Antik Kenti’nin Arkeojeofizik Haritası Çıkarılacak

Kazı başkanlığını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Vedat Keleş’in yaptığı kazıların bu sezon Eylül ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Sezon boyunca güney nekropolis, tiyatro, yamaç hamamı, Roma hamamı, agora ve dükkanlar gibi bölgelerde çalışılarak, tiyatroda orkestra kısmının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Yamaç hamamında vestibulum bölümünün kazılması, Roma hamamında geçen yıl bırakılan yerden yapının ana hat planının belirlenmesi, agora ve dükkanlarda yine önceki senelerde bulunan sıralı mekanlar ile antik caddenin devamının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Parion Antik Kenti’nin ayrıca, Avusturya’dan Süleyman Sırrı Seren ve ekibi tarafından arkeojeofizik haritası çıkarılacak.

Arkeojeofizik haritanın, Parion gibi büyük antik kentlerin yollarından yapı duvarlarına kadar pek çok alanın yerleşimini ve ilerleme yönünü ortaya koyduğunu belirten Doç. Dr. Vedat Keleş, “Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına da büyük ağırlık verilecek. Tiyatroda bazı bölümlerde derzleme, temizlik ve duvar sağlıklaştırması çalışmaları yapılacak. ‘Bir Medeniyet Uyanıyor: Parion’ isimli proje kapsamında Sevgililer Şapeli Arkeopark Projesi ve Roma Hamamı Koruma Amaçlı Üst Örtü projelerine başlanacak. Ayrıca yine bu proje kapsamında antik kentin tanıtımına yönelik çalışmalara da ağırlık verilecek. Oluşturulan restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında küçük buluntuların aktif ve pasif konservasyonu çalışmalarına da uzman ekip tarafından devam edilecek.” dedi.

Parion Antik Kenti

Parion’un ismi ilk kez Herodotos’da geçmiştir. Pers Kralı Dareios İskit seferine çıkışında (M.Ö.513-512) Parionlu’lar da onun yanında sefere katıldılar.Atina-Sparta savaşında da Atina’nın yanında yer aldılar, Amkibiades’in komutasındaki donanma M.Ö.410 da Parion’un limanında toplandı. Büyük İskender, Pers zaferinden sonra burasını kendisine bağlamış,onun ölümünden sonra da Trakya Kralı Lysimachos M.Ö.302 de Parion’u kendi yönetimine almıştır.M.Ö.241’de ise Bergama krallığına bağlanan kent Attalos’lar zamanında büyük bir imar faaliyeti görmüştür. Bergama Kralı III. Attalos’un varis bırakmadan ölümü üzerine Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login