Osmaniye’de Yunus Kabartmalı Protokol Koltukları Bulundu

Osmaniye’de yer alan Kastabala Antik Kenti’ndeki tiyatro alanında yapılan kazılarda, yunus kabartmalı iki ‘protokol koltuğu’ bulundu.

Kastabala Antik Kenti’nn tiyatro alanında süren kazı çalışmalarında 3,5 metre derinde orkestra bölümünün tabanına ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, toprak altında kalan tiyatronun cavea bölümünün yedi basamağı, podyumu ile yunus kabartmalı protokol koltukları ortaya çıkarıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, bu sezon tiyatronun ortaya çıkarılan bölümlerinden, tiyatronun en az 5.000 kişilik olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

(İlgili: Düzce’deki Antik Tiyatroda Apollon Heykeli Bulundu)

Tiyatro alanından çıkan mimari buluntular arasından 400’den fazlasının nitelikli mimari blok olduğunu belirten Demir, bunların 244 tanesinin oturma sırası, 150 tanesinin de sahne binasına ait mimari parçalar olduğunu söylüyor.

Mimari blokların dört tanesinde yazıtlar var ve bazılarında ise kabartma masklar yer alıyor.

Tiyatro alanında, yöneticilerin ya da kentin ileri gelenlerinin oturduğu iki protokol koltuğunda yunus figürleri betimlenmiş. Ayrıca tiyatroda bulunan masklar içerisinde Pan figürü önem arz ediyor.

Demir, “Pan (Yunan mitolojisinde çobanların tanrısı) ve Satyr (yarı insan yarı keçi mitolojik yaratık) figürleri tiyatro oyunlarında oldukça popüler. Satyr oyunları hem tragedya hem komedyayla ilişkiliydi. Şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenen festivallerde sergilenen Satyr oyunları, şehrin en karmaşık ve prestijli kültürel etkinliklerinde bu oyunların oynandığını gösteriyor.” diyor.

Araştırmacılar, 2024 yılında kazıyı tamamlanıp restorasyon çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Kastabala Antik Kenti

Kastabala, Anadolu’nun güneydoğusunda Çukurova (Kilikia) olarak bilinen bölgede Osmaniye ilinin 12 km kuzeybatısında yer alıyor. Kastabala’nın MS 3. yüzyılda I. Hapur (MS 206) MS 4. yüzyılda ise Balbinos (MS 380) tarafından işgal edildiği biliniyor. Arkeolojik buluntular kentin Orta ve Geç Bizans dönemlerinden itibaren önemini kaybettiğini, Haçlı seferlerinin tahribatının ardından toparlanamadığını ve bundan kısa bir süre sonra terk edildiğini gösteriyor. Kazı, sondaj ve araştırmalar, kentin sınırlarının güneyde Ceyhan nehri, kuzeyde Karatepe, batıda Kırmıtlı Kuş Cenneti arasında genişleyen verimli ovayı kapsadığını gösteriyor. Kent planlama ilkelerinin geliştirildiği Anadolu’nun batı ve güney kıyı merkezlerindeki uygulamalara paralel planlı şehirciliğin en üst seviyeye ulaştığı yerlerden Kastabala’nın Artemis Perasia kült merkezi olması, kentte dinsel, siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullar oluşturmuştu.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login