Neandertal Mağarasındaki Bebek, Bilinmeyen İnsan Soyuna Ait

Fransa’daki bir mağaranın Neandertal sakinlerinin kalıntıları arasında, modern insan bebeğine ait bir kalça kemiği ortaya çıkarıldı.

Grotte du Renne’de yaşayan Neandertaller, modern insan davranışlarını benimsemiş olabilir. C: Claude Valette

Bununla birlikte, bu kalça kemiği ile daha yeni yenidoğanlarınki arasındaki farklılıkları fark eden yeni çalışmanın yazarları, bebeğin Homo Sapiens’in daha önce bilinmeyen erken bir soyunu temsil edebileceğini söylüyor.

Grotte du Renne mağarası, modern insanların Neandertallerin yerini aldığı dönemde iskan edildiğine inanıldığı için Avrupa’daki en ilgi çekici Paleolitik alanlar arasında yer alıyor. Araştırmacılar bu mağarada, geçiş döneminde ortaya çıkan Chatelperronian tekno-kültür kompleksini temsil eden çok sayıda taş alet ortaya çıkardı.

(İlgili: İnsan Türlerinin Melezleşmesi, İklimle Yakından İlişkiliydi)

Bilim insanları bu endüstrinin hangi tür tarafından icat edildiği konusunda ikiye bölünmüş durumda; bazıları Neandertallerin bunu kendi başlarına bulduğuna inanırken, diğerleri bunun anatomik olarak modern insanların işi olduğunu iddia ediyor ve diğerleri de iki hominidin birlikte çalışmış olabileceğini düşünüyor.

İlginç bir şekilde, şimdiye kadar Grotte du Renne’deki Chatelperronian katmanında sadece Neandertal kalıntıları bulunmuş olsa da, bu öğelerle ilişkili diğer mağaralarda modern insan fosilleri de bulundu.

Fosilin (sol üstte), 2 Euro’luk madeni paranın (sağ üstte), modern insan kemiğinin (sol altta) ve Neandertal kemiğinin (sağ altta) karşılaştırması. C: Gicqueau, A. et al. (2023). Scientific Reports

Devam eden bu tartışma ışığında, yeni analiz edilen pelvis, anlatıyı yeni bir yöne doğru itmiş olabilir. Bu örneği, bilinen iki Neandertal bebek kalça kemiği ve yakın zamanda ölen 32 yenidoğan insan kalça kemiğiyle karşılaştıran çalışmanın yazarları, kalça şeklinin Neandertal pelvisinden önemli ölçüde farklı olduğunu ve modern insanların morfolojisiyle çok daha uyumlu olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, eski kalça kemiği aynı zamanda modern insan bebeklerinde görülen varyasyon sınırlarının biraz dışında kalarak daha yanal yönelimli bir posterior-superior kalça kemiği sergiliyor.

Çalışmanın yazarları, “Bu durumun, morfolojisi günümüz insanlarından biraz farklı olan erken bir modern insan soyuna ait olmasından kaynaklandığını öneriyoruz.” diye yazıyor. Bu soyun daha önce hiç belgelenmediğine dikkat çeken araştırmacılar, bebeğin muhtemelen 41.000 ila 45.000 yıl önce Orta Paleolitik dönemden Üst Paleolitik döneme geçiş sırasında son Neandertallerle birlikte var olan modern insan popülasyonlarının bir üyesi olduğunu söylüyor.

Dahası, bu eski modern insanların Grotte du Renne’deki varlığı, Chatelperronian endüstrisinin ortaya çıktığı dönemde Neandertallerle birlikte yaşamış olabileceklerini düşündürüyor. Araştırmacılar, “Chatelperronian’ın yapımcıları, Neandertallerin ve modern insanların bir arada yaşadığı insan grupları olabilir.” diyor.

Bu da Chatelperronian’ın gelişiminin “iki grup arasındaki olası nüfus karışımıyla birlikte kültürel yayılma veya kültürleşme süreçlerinden kaynaklanmış olabileceği” anlamına geliyor. Başka bir deyişle, Neandertaller, modern insan komşularını gözlemledikten sonra teknolojilerini geliştirmiş ve bu da son Neandertaller yok olana kadar Avrupa’nın bazı bölgelerine hakim olan melez bir endüstriyle sonuçlanmış olabilir.


IFL Science. 7 Ağustos 2023.

Makale: Gicqueau, A., Schuh, A., Henrion, J. et al. (2023). Anatomically modern human in the Châtelperronian hominin collection from the Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure, Northeast France). Sci Rep 13, 12682.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih bölümü mezunu. Antik Çağ Tarihinde yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login