Müzedeki Aynaya Tutulan Işık, Gizli Figürü Ortaya Çıkardı

Cincinnati Sanat Müzesi küratörleri, 1603 ila 1867 yıllarına tarihlenen bir aynaya ışık tuttuklarında Buda’nın gizli görüntüsüyle karşılaştı.

Aynaya bir ışık tutulduğunda, “Ebedi Yaşamın Budası” olarak da bilinen Amitabha’nın bir görüntüsü ortaya çıkıyor. C: Rob Deslongchamps

Cincinnati Sanat Müzesi’ndeki küratörler, koleksiyonlarında tutulan bir aynaya el feneri tutarak gizli bir görüntüyü ortaya çıkardıklarında şaşırtıcı bir keşifte bulundular.

Geçen bahar, müzenin Doğu Asya sanat koleksiyonunda küratör olan Hou-mei Sung, “sihirli aynalar” üzerine araştırma yaparken arşivlerden birini karıştırıyordu. Tipik olarak Japonya veya Çin’den gelen bu nadir aynalar, belirli bir ışıkta görüntülendiğinde, yansıtıcı yüzeylerinde görüntüler ortaya çıkarırlar.

Sung, çapı 23 santimetreden daha küçük olan ve parlak kırmızı bir ipi olan aynanın, Japonya’nın Edo döneminde (1603-1867) yapılmış aynalara benzediğini fark etti.

(İlgili: 1. Elizabeth’in Astrologuna Ait ‘Ruh Aynası’ Aztek Kökenli Çıktı)

Ayna, Sung’un diğer müzelerde gördüğü sergilenen aynalardan daha küçük olmasına rağmen, 15. veya 16. yüzyıllara tarihlenen eserde çok benzer bir şey fark etti.

Sung ve bir koruma uzmanı, beş yıldan fazla bir süredir halkın göremeyeceği bir rafta duran parçaya daha yakından baktı. “Ondan aynaya güçlü, odaklanmış bir ışık tutmasını istedim. Yani cep telefonunun fenerini kullandı ve işe yaradı.”

Araştırmacılar bir şey gördü, ancak ışık deponun duvarında güçlü bir görüntü oluşturamayacak kadar zayıftı, bu yüzden daha parlak bir ışık buldular, bu da onu çevreleyen ışık huzmeleriyle oturan bir Buda’nın görüntüsünü ortaya çıkardı.

Aynaya ışık tutunca ortaya çıkan Buda (solda), “Ebedi Yaşamın Buda’sı” olarak bilinen Amitabha kelimesiyle parçanın arkasındaki yazıt. C: Rob Deslongchamps

Aynanın arkasına bronz olarak yazılmış Amitabha kelimesi, “Ebedi Yaşamın Budası” olarak da bilinir ve Ezoterik Budizm’in beş kozmik Budasından biri.

Buluntu oldukça nadir. Sung, Batı müzelerinde Budist imgeleri içeren sadece üç sihirli ayna olduğunu söylüyor.

Aynalardan biri, New York City’deki Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki, 19. yüzyıla tarihleniyor ve Buddha Amida’yı tasvir ediyor. Sihirli aynalar Çin’de ortaya çıktı ve daha sonra Japonya’da hem dini hem de seküler amaçlarla popüler oldu.

Sung, “Çok heyecanlıydık. Teorik olarak ne kadar açıklarsanız açıklayın, her şey yüzeyi cilalayan ustaya bağlıdır, ki bu son derece zordur. Bu yüzden çok nadirler.” diyor.

Küratörler şu anda Japonya veya Çin’den geldiğini düşündükleri aynanın kökenini araştırıyorlar. Eser, müze koleksiyonunun bir parçası olarak sergileniyor.


Live Science. 9 Kasım 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login