Müze Müdürü 1. Konsilin Toplandığı Kayıp Sarayın Yerini Vurguladı

Müzede 12 yıl müdürlük yapan Taylan Sevil, İznik’te 1. Konsil toplantısının yapıldığı ve Hıristiyan dünyası için büyük önem taşıyan 1700 yıllık Senato Sarayı’nın Arabacı Sokak’ta olduğunu iddia etti.

Müze Müdürü 1. Konsilin Toplandığı Kayıp Sarayın Yerini Vurguladı

Bursa’nın İznik İlçesi’ndeki müzede 12 yıl müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Taylan Sevil, MS. 325 yılında 1. konsil toplantısının yapıldığı kayıp Senato Sarayı’nın Arabacı Sokak’ta olduğunu öne sürdü.

Hıristiyanlık tarihi açısından büyük öneme sahip 1. Konsil’in toplandığı senato sarayının yeri bilinmiyor. 12 yıl İznik Müdürlüğü yapan Taylan Sevil, söz konusu sarayın göl sahilindeki liman bölgesinde olduğunun söylenmesine rağmen, yapılan araştırmaların farklı bir yönü gösterdiğini söyledi. Konsil toplantısın yapıldığı kayıp senato sarayının Arabacı Sokak’ta olduğunu ileri süren Taylan Sevil:

“Çok büyük ihtimalle 1. konsül toplantısının yapıldığı saray yeri burasıdır. MS. 325 yıllarında yapıldı. Burada gördüğümüz sadece üst yüzey kalıntısıdır. Bu yapının kolları Bağkur Evleri’ne kadar gitmektedir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Ara Altun, burada çok yıllar önce bir temizleme çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalar da Saray kalıntıları ortaya çıkarıldı.”

Çalışmalar Devam Ederse Senato Sarayı Bulunacak

Sevil, kalıntıların bulunduğu alanda çalışmalar yeniden başlarsa burasının Senato Sarayı olduğunun ortaya çıkacağını savunarak, şöyle devam etti:

“Arabacı Sokak’ta ortaya çıkarılan kalıntılar, Bağkurevleri ve göl istikametine doğru yayılmaktadır. Muhtemel kalıntı olacak yerlerde 1. derece tescilli durumdadır. Yıllar önce de bu kalıntıların ‘İstanbul Kapı denilen anıtsal yapıya ve etrafındaki diğer kiliselere çok yakın olduğunu, ayrıca bu kalıntıların yine Soğuk Kule’ye kadar uzanmakta olduğunu dile getirmiştim. 1950’li yıllarda İznik rehberi hazırlayanlar, maalesef yanlış bilgilendirildikleri için sahilde ki yani İnciraltı diye bilinen mevkiyi senato sarayı olarak belirtmişlerdir. Bu yıllarca turistik rehberlerde böyle lanse edildi.”

Tarihi Kalıntılar Çöplüğe Dönüştü

Senato sarayının olduğu alanın bugün Arabacı sokak sakinlerince kullanıldığını ifade eden Sevil, “Tarihi kalıntıların üzeri bugün ardiye görünümünde. 1. derece sit olmasına rağmen korunmakta güçlük çekiyor. Etrafında ki çöpler, tarihi alanın görselliğini de etkiliyor” diye konuştu.

İznik’teki Birinci Konsil

Tarihi kaynaklara göre, Birinci İznik Konsili, MS. 325 yılında İmparator Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu’nda resmi din olacak Hıristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacı ile toplandığı biliniyor. Konsilde bu konuda onaylanan İznik İnanç Bildirisi bugüne kadar Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliselerin ortak olarak kabul ettiği metinlerden biri olarak kabul ediliyor.


Haberler.com

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login