Modern Papualılar Bağışıklıklarını Denisovalılara Borçlu

Modern Papualıların bağışıklık sistemi, muhtemelen eski insanlarla melezleşen gizemli insan türü Denisovalıların yardımıyla evrimleşti.

Yeni Gine Adası’nın yerli halkları olan Papualılar, genomlarının yaklaşık yüzde 5’ini, yalnızca DNA’ları ve Sibirya ve Tibet’teki nadir kalıntıları ile tanınan ve Neandertallerle yakından ilişkili olan soyu tükenmiş bir grup olan Denisovanlara borçlu.

Bu genetik katkının önemini daha iyi anlamak için araştırmacılar, Denisovalı veya Neandertal DNA dizileri taşıyıp taşımadıklarını görmek için 56 Papua bireyinin genomlarını incelediler ve ardından bu dizilerin farklı hücre türlerinin işleyişini nasıl etkileyebileceğini ölçtüler.

Ekip, insan dışı dizilerin konumuna dayanarak, Papualılarda, Denisovalı DNA’sının (ancak Neandertal DNA’sının değil) güçlü ve tutarlı bir şekilde bağışıklık hücrelerini ve işlevlerini etkilediğini buldu.

(İlgili: Gizemli İnsan Türü Denisovalılar Hakkında Her Şey)

Hücre kültürlerinde yapılan ileri testler, Denisovalı DNA dizilerinin yakınlardaki genleri başarılı bir şekilde düzenlediğini ve ifadelerini insanların enfeksiyonlara nasıl tepki verdiğini etkileyebilecek şekilde yukarı veya aşağı yönlü dönüştürdüğünü doğruladı.

Yeni çalışma, Denisovalı DNA dizilerinin, Yeni Gine ve yakın adalarda yaşayan erken modern insanlarda bağışıklık tepkisini değiştirdiğini ve potansiyel olarak yerel çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Araştırmacılar, soyu tükenmiş insan atalarından gelen DNA’nın gen ifadesini nasıl etkilediğini daha fazla keşfetmenin, eski insanlar ve diğer gruplar arasındaki melezleşmenin sonuçlarını anlamanın anahtarı olabileceği sonucuna varıyorlar.

Sonuçlar ayrıca, arkaik DNA’nın modern insanların genetik çeşitliliğini ve evrimini şekillendirmede geniş bir etkiye sahip olduğu ve muhtemelen Denisovalı ve Neandertal DNA’sını miras alan insanlarda birden fazla özelliği etkilediği fikrini destekliyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Davide Vespasiani, “Sadece Neandertal değil, aynı zamanda Denisovalı DNA’sının da insan popülasyonlarında gen ifadesine katkıda bulunma olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyoruz. Daha fazla doğrulama, bu etkilerin çoğunlukla hücre tipine özgü mü yoksa hücreler arasında tutarlı mı olduğunu ortaya çıkaracak.” diyor.

Dr. Irene Gallego Romero, “Papualı bireylerde günümüze kadar varlığını sürdüren Denisovalı DNA’sının bir kısmı, bağışıklık sisteminde yer alan genlerin düzenlenmesinde rol oynuyor. Çalışmamız, günümüz insanlarının genomlarındaki Denisovalı DNA’sının işlevsel mirasına kapsamlı bir şekilde ışık tutan ilk çalışma.” diyor.


PLOS. 8 Aralık 2022.

Makale: Davide M. Vespasiani, Guy S. Jacobs, Laura E. Cook, Nicolas Brucato, Matthew Leavesley, Christopher Kinipi, François-Xavier Ricaut, Murray P. Cox, Irene Gallego Romero. 2022. Denisovan introgression has shaped the immune system of present-day Papuans. PLOS Genetics. 18 (12).

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login