Mısır’da Yüksek Rütbeli Bir Yetkilinin Lahdi Bulundu

Arkeologlar, Mısır’ın Sakkara bölgesinde II. Ramses döneminden kalma, yüksek rütbeli bir memurun granit lahdini ortaya çıkardılar.

Kazılar, Kral Unas piramidinin yükselen koridorunun etrafındaki alanları kazmak için 2021-2022 çalışma sezonunda yapılan bir çalışmanın parçası olarak, Kahire Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi’nden Dr. Ola El-Aguizy tarafından yönetildi.

Ola El-Aguizy başkanlığındaki arkeoloji misyonu, Sakkara nekropolünde, mezarı geçen yıl keşfedilen Kral II. Ramses dönemine ait Ptahemwia’nın lahdini ortaya çıkardı.

Ptahemwia’nın, kraliyet yazıcısı, II. Ramses tapınağındaki sığırların büyük gözetmeni, hazinenin başı ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ın tüm tanrılarının adaklarından sorumlu olmak gibi çeşitli unvanlara sahip olduğu biliniyor.

(İlgili: Ölüler Kitabı: Eski Mısır’ın Ölüm Sonrası Yaşam Rehberi)

Eski Eserler Yüksek Konseyi genel sekreteri Mostafa Waziry’e göre, bulgular, lahdi MÖ 13. yüzyıla, Mısır’ın Yeni Krallığı’nın gücünün zirvesine ulaştığı bir dönem olan 19. Mısır Hanedanı’na yerleştiriyor.

Peristil avlunun ortasındaki mezar çukurunun girişi, 2,2 metreye, 2,1 metre ölçülerinde. Yeraltı mezar odası, çukurun batı tarafında 7 metre derinlikte açılmış. Bu mezar odası, 4,2 metreye, 4,5 metre ölçülerinde kare bir odaya açılıyor. Bu oda ise batı ve güney taraflarında iki farklı odaya açılıyor.

Bu iki oda tamamen boştu. Ancak ana mekanda, kuzey cephede tabanda 4.6 X 3.7 metre ölçülerindeki asıl mezar odasına giden merdivenlere giden bir oyuk fark edildi. El-Aguizy, mezar odasının batı tarafında lahdin ortaya çıkarıldığını söylüyor.

Söz konusu lahit, yaratıcı tanrı Ptah ve Osiris ile ilişkilendirilen “Djed” ve ölüyü korumak için “Tyet” (İsis düğümü) gibi kutsal metinlerle ve tanrı Horus’un oğullarını temsil eden sahnelerle süslenmiş.

Lahit, göğsünde çapraz kollarla merhumun yüz özelliklerini gösteren antropoid bir kapakla güney-kuzey yönünde yerleştirilmiş.

Lahit ayrıca Yeni Krallık lahitlerinde bulunan olağan yazıtlarla süslenmiş. Sahibinin sakallı başı resmedilmiş ve göğsüne oturmuş gök tanrıçası Nut, kanatlarını açmış bir şekilde tasvir edilmiş.

Lahdin kapağında ve gövdesinde Ptahemwia’nın adı ve unvanları, Horus’un dört oğlunun temsilleri ve lahdin gövdesinin her tarafında onlara eşlik eden dualar yer alıyor.

El-Aguizy, “Lahitin kapağı çapraz olarak kırılmış ve eksik parça odanın köşesinde bulundu. Orijinal konumuna geri yerleştirildi. Lahdin tabanındaki mumyalamadan kalan bir miktar katran kalıntısı dışında lahit boştu.” diyor.

Tabut kapağının kırılmış olması, mezarın daha önce yağmalandığına işaret ediyor.


Ahram Online. 19 Eylül 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login