Miras Yönetimi Hakkında Her Şey: Miras Yönetimi Organizasyonu

Kültür Mirası ile ilgili gittikçe artan çalışmalara en güzel örneklerden biri hemen yanı başımızdan geliyor, 2008 yılında arkeolojik sit alanı yönetimi ve planlamasının en iyi uygulamalarını desteklemek, tanıtımını yapmak ve bu yöntemlerin evrensel olarak kabul edilebilirliğini sağlamak amacıyla Yunanistan’da bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Miras Yönetimi Organizasyonu-Heritage Management Organization (HERITAGE) Kültür Mirası ve miras yönetimi konularındaki çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Ülkemiz için oldukça önemli ve ciddi bir konu olan kültür mirası, son yıllarda gittikçe önem arz eden dünya çapında bir tema haline geldi. Bu önemli konuya artan hassasiyetle birlikte ulusal ve uluslararası pek çok çalışma yapılıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri ise hemen yanı başımızda gerçekleşiyor.

2008 yılında arkeolojik sit alanı yönetimi ve planlamasının en iyi uygulamalarını desteklemek, tanıtımını yapmak ve bu yöntemlerin evrensel olarak kabul edilebilirliğini sağlamak amacıyla Yunanistan’da bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Miras Yönetimi Organizasyonu-Heritage Management Organization (HERITAGE) bu konudaki çalışmaları ile dikkat çekiyor.

HERITAGE, kültür mirası alanındaki görevini özgün bir disiplinlerarası program ile yerine getiriyor, konuyla ilgili konferanslar, yaz okulları ve sertifika programları düzenliyor. Miras yönetimine ek olarak HERITAGE, ayrıca sayısal verilerle değerlendirme, kamu anlaşmaları, kültürel ve ekonomik gelişme için arkeolojik site tanıtımı gibi alanlarda uzmanlar da yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca HERITAGE, miras alanlarının yasal korumasını geliştirme, mirasın sayısal verilerle değerlendirilmesi ve haritalandırılması için uygulamalar üretme, bu alanlar üzerindeki iklim değişiklikleri ve diğer çeşitli çevresel tehditlerin etkilerini hafifletmek adına çalışan uzmanlar için çoklu ve global bir network olma özelliğini de taşıyor.

HERITAGE Eğitim Programları

HERITAGE, pek çok eğitim programı düzenliyor. Bunların arasında atölyeler, yaz okulları ve bir de Kent Üniversitesi ve Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Miras Yönetimi alanında bir Yüksek Lisans programı (HERMA) bulunuyor.

Organizasyonun yöneticisi Dr. Evangelos Kyriakidis, “Şu ana kadar gönüllülerimizden, ortak kurum ve kuruluşlardan, üyelerimizden ve dünya genelinden pek çok destekçimiz tarafından aktarılan çok yönlü uzmanlıklar sayesinde 56’dan fazla ülkeden 400’ü aşkın miras yöneticisine, kültürel kaynak yönetiminin çeşitli yönleri hakkında eğitim vermiş bulunmaktayız. Çalışmalarımız şeffaflık, iş birliği ve sürdürülebilirlik temelleri üzerinde gerçekleşmektedir” diye aktarıyor.

HERITAGE’ın düzenlediği Yaz okulları 3 ana başlık altında toplanıyor: Bilinçlilik yaratmayı ve deneyimleri kritik ve yapıcı bir şekilde değerlendirme yeteneğini geliştirmeyi amaç edinen ve Argolid ve Attika’da yer alan iki temel üssü ile çevresindeki sayısız arkeolojik sitenin ziyaret edilmesi yoluyla miras yönetiminin temel kavramlarının tanıtıldığı ‘Miras Yönetimine Giriş’ yaz okulu, 3D lazer tarama ve fotogrametri odağının yanı sıra GIS ve Drone tekniklerini de içeren, 3D kayıt ve haritalama metotlarını geniş bir yelpazede miras yöneticileri ile buluşturan ve Nafplion Antik Kenti’nde uygulamalar ile gerçekleştirilen ‘Miras Yönetimi için Dijital Araçlar: 3D Lazer Tarama ve Fotogrametri’ yaz okulu ve Gonies Köyü’nde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde yerel ve ulusal paydaşlar aracılığıyla kültürel mirasın dokümantasyonunda, korunmasında ve yaygınlaştırılmasında ortaya çıkan sorunlara değinildiği ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak, yerli halkla etkileşimde bulunacak ve onları kendi miraslarının korunması için daha aktif hale getirecek bir program geliştirmeyi amaçlayan ‘Arkeolojik Miras Yoluyla Kültürel Mirasın Yönetiminde Yerel Toplulukların Katılımı’ yaz okulu.

HERITAGE ‘ın Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiği ‘Arkeolojik Miras Yoluyla Kültürel Miras Yönetiminde Yerel Toplulukların Katılımı’ temalı 4. Uluslararası Yaz Okulu etkinliklerinden bir görüntü. F: Lena Stefanou

HERITAGE’ın yine uluslararası katılıma açık olarak düzenlediği atölyeler ise çağdaş metotlar ile güncel meselelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde yetkin ve donanımlı miras yöneticileri yetiştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılara ‘Miras için En Yeni Görüşler’, ‘Miras Yöneticilerine Yönelik Başarılı Bağış Toplama’, ‘Kültürel Organizasyonlar için İletişim’, ‘Doğal ve Kültürel Miras Üzerine Kişisel Yorum’, ‘Doğal ve Kültürel Miras Üzerine Yorumlamalı Yazım Atölyesi’ ve ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ gibi farklı alanlardaki atölyeleri ile çeşitlilik sunuyorlar.

Hatıra Kutularını Açılması, HERITAGE’ın ‘Arkeolojik Miras Yoluyla Kültürel Mirasın Yönetiminde Yerel Toplulukların Katılımı’ temalı 4. Uluslararası Yaz Okulu etkinliklerinden görüntüler. F: Lena Stefanou

Uluslararası katılıma açık bu etkinliklere katılım ve kayıt, internet sitelerinde yer alan formlar sayesinde oldukça kolay. HERITAGE etkinliklerine katılım için bir başka önemli detay ise katılımcılara, gerekli katılım ücreti için burs sağlayabilme olanakları. Bu imkanları sayesinde HERITAGE, öğrenciler ve genç miras yöneticileri için oldukça zengin bir kaynak.

Yaklaşan Etkinlikler

HERITAGE’ın Eylül ayında yaklaşan iki etkinliği bulunuyor. Bunlardan biri 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Eleusis’de gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Miras Yönetimi Konferansı (4th HERMA Conference).

HERITAGE’ın Eylül ayındaki bir diğer etkinliği ise 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yine Interpret Europe ve HERITAGE’ın ortak bir çalışması olarak Eleusis’de gerçekleşecek olan ‘Doğal ve Kültürel Miras Üzerine Yorumlamalı Yazım Atölyesi’.

Bunun dışında Ekim ayında gerçekleşecek olan ‘Kültür Organizasyonları için İletişim Stratejileri ve Pazarlama Atölyesi’ için başvurular hala devam ediyor.

HERITAGE’ın düzenlediği 4. Uluslararası Miras Yönetimi Konferansı (4th HERMA Conference) Programı F: Theodosia Maroutsi, Foteini Giannoulidi;

Birlikte, mirasımız ve dolayısıyla dünyamız için bir fark yaratabiliriz!”

“Birlikte, mirasımız ve dolayısıyla dünyamız için bir fark yaratabiliriz!” mottosunu merkez edinerek kültür mirası ve miras yönetimi konularına hassas yaklaşımı ve projeleri ile farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan HERITAGE ülkemizdeki arkeoloji öğrencileri, genç kültür mirası yöneticileri ve kültür mirası ile ilgilenen tüm bireylere ulaşmak, Türkiye’de yer alan diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bilim insanları ve geleceğin mirasçıları olan öğrenciler ile ortak projelere imza atmak istiyor.

Detaylı bilgi için: https://heritagemanagement.org/

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi'nde Arkeoloji Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü'nde ikinci yüksek lisansına başladı ve Kültür Mirası üzerine odaklandığı bu programdan Kültür Mirası ve İletişim konulu teziyle mezun oldu.

You must be logged in to post a comment Login