Mersin’deki Mağarada 8.000 Yıllık Kaya Resimleri Bulundu

Mersin’de bir mağarada günümüzden 8000 yıl önceye tarihlenen kaya resimleri tespit edildi. Kilikya bölgesinin tarih öncesini anlamak için çok önemli olan kaya resimlerinin bulunduğu mağaranın, o dönemde bir ibadet alanı olduğu düşünülüyor.

mersin'de MÖ. 6.000 yılına ait resimler bulundu

Mersin’in Gülnar ilçesindeki bir mağarada, günümüzden 8.000 yıl önceye tarihlenen kaya resimleri bulundu. Mağarada yaklaşık 10 adet insan figürünün tam veya tama yakın olarak korunduğunu belirtildi. Kaya resimleri ile ilgili olarak, bilimsel bir yayın da yapıldı.

Anadolu’nun tarih öncesi inanç sistemine dair önemli bulgular

Çukurova Üniversitesi Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer ve Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Anadolu’da Prehistorik dönemler için daha önceki yıllarda bulunmuş olan Latmos Dağları’ndaki çok sayıda mağara ve kaya altı sığınağındaki kaya resimleri çok büyük bir heyecan yaratmıştır. Daha sonra arka arkaya bulunan Çine, Uludağ, Balıkesir ve Tavabaşı kaya resimleri ise bu geleneğin sadece Latmos ile sınırlı olmadığını, hatta Tavabaşı kaya resimleri ile Likya bölgesine kadar yayıldığını göstermiştir. Orta Toroslar bölgesinde de bu tür kaya resimlerinin ilk kez tespit edilmesi Kilikya bölgesinin Prehistorik dönemleri için son derece önemlidir ve MÖ. 6.ve 5. binlerde Anadolu inanç sisteminin bu bölgede de görülüyor olması açısından çok değerlidir.”

mersin'de MÖ. 6.000 yılına ait resimler bulundu

Resimler kırmızı aşı boyasıyla yapılmış

Mağara içinde yer alan tüm figürler ve korunabilen figür ve/veya motif izleri kırmızı aşı boyası ile yapıldığını belirten Durukan, “Toz haline getirilmiş demir oksit veya hematit bağlayıcı bir sıvıyla karıştırıldıktan sonra elle ya da bir alet ile duvara sürülmüştür. Mağarada yaklaşık 10 adet figür tam veya tama yakın olarak korunmuş durumdadır ve 2 pano halinde karşımıza çıkmıştır.” dedi.

8000 yıllık ibadet merkezi

Bu mağarayı, prehistorik bir topluluğun ibadet merkezi olduğunu tahmin ettiklerini belirten bilim insanları, bunun dışında kaya resimli mağaraların tarih öncesi insanların kült yerleri olduğu, bu tip mağaralara yapılan resimlerde de insanların olasılıkla dans ettikleri, bir ilkbahar ya da bereket şenliği veya geçiş ritüellerini yansıttıklarının düşünülebileceğini kaydetti.

Balıkesir’deki Mağaralarda 8000 Yıllık Şaşırtıcı Resimler Bulundu


DHA

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login