Maymunlar Doğru Koşullar Altında Yiyecek Takası Yapıyor

Üç psikolog, kuyruksuz maymunların bazen doğru koşullar altında karşılıklı yiyecek alışverişinde bulunabildiğini keşfetti.

Maymunlar, doğru koşullar olduğunda karşılıklı yiyecek alışverişinde bulunabiliyor. C: Pixabay

Royal Society B Bildirileri dergisindeki çalışmalarında Avi Benoziyo, Bailey House ve Michael Tomasello, tutsak şempanzeler ve bonobolar ile ödüle dayalı deneyler yaptılar.

Önceki araştırmalar ve anekdot gözlemleri, insanların karşılıklı davranışlarda bulunma eğiliminde olduklarını gösterdi. Eğer bir kişi komşusuna bir alet ödünç verirse, komşunun karşılığında bir aleti paylaşma olasılığı daha yüksekti. Benzer şekilde, insanların geçmişte onlarla yemek paylaşan diğer insanlarla yemek paylaşma olasılıkları daha yüksek. Önceki araştırmalar ayrıca, rekabetçi bir çaba olduğu için diğer hayvanlarda yiyecek paylaşımının nadir olduğunu da gösterdi.

(İlgili: İnsanlar Arasında Gıda Paylaşımının Kökenine Dair Yeni Görüşler)

Bu yeni çalışmada araştırmacılar, koşullar uygun olursa, büyük kuyruksuz maymunların karşılıklı gıda paylaşımına katılma olasılıklarının daha yüksek olup olmayacağını merak ettiler. Bunu bulmak için tutsak şempanzeler ve bonobolar ile yiyecek paylaşımını içeren bir deney tasarlayıp gerçekleştirdiler.

İki maymun, yiyeceğin paylaşılmasına izin vermek için kafesler arasında bir açıklık bulunan bitişik kafeslere yerleştirildi. Yiyecekler, aralarından gönüllü olanın yiyeceğin bir kısmını veya tamamını komşusuna itmesine izin veren döner bir tabağa yerleştirildi. Bu senaryoda, maymunlardan sadece birkaçı yiyeceklerini paylaşmayı seçti.

Ancak araştırmacılar koşulları ilk maymunun yiyeceğini ancak diğer maymunla paylaşımda bulunursa alabileceği ve ardından alıştırmayı rolleri değiştirerek tekrarlanacak şekilde değiştirdiklerinde, maymunlar deneyin yaklaşık yüzde 70’inde paylaşmayı seçtiler.

Araştırmacılar deneyi dört yaşındaki çocuklarla tekrarladılar ve neredeyse aynı sonuçları buldular. Maymunların, doğru koşullarda karşılıklı yiyecek alışverişinde bulunabilecekleri sonucuna vardılar.

Araştırmacılar ayrıca erken insanların daha güçlü sosyal bağlar kurmak için yiyecek paylaşımıyla ilgili saldırgan eğilimlerini azaltmak zorunda kalma olasılığını da öne sürüyorlar.


Makale: Benozio, A., House, B. R., & Tomasello, M. (2023). Apes reciprocate food positively and negatively. Proceedings of the Royal Society B, 290(1998), 20222541.

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu.

You must be logged in to post a comment Login