Maymunlar, Başka Türle İletişim Kurarken Aksan Değiştirebiliyor

Hiç insanların sizi daha iyi anlayabilmesi için yerel bir aksan kullandınız mı? Amazon yağmur ormanlarındaki bazı tamarin maymunları, yaşam alanlarını yakından ilişkili türlerle paylaştıklarında benzer bir şey yapıyor.

Güney Amerika’ya özgü kırmızı elli tamarin (Saguinus midas).

Kırmızı elli tamarinler, çağrılarını daha çok alaca tamarinlerinkine benzeyecek şekilde değiştirmiş gibi görünüyor, böylece iki tür birbirlerini kendi bölgelerinden uzakta uyarabiliyor.

Tamarinler, diğer bireyleri mevcudiyetleri konusunda uyarmak ve onları çok yakınlaşmaktan caydırmak için uzun, tiz ıslık kullanırlar. Araştırmaya katılan Cambridge Üniversitesi’nden Jacob Dunn, “Kimse kavga etmek istemez. Önce birbirlerini uyarmak için çığlık atıyor ve biraz bağırıyorlar. Bu, gruplar arasında bir alan bırakmanın yolu.” diyor.

Alaca tamarinler (Saguinus bicolor) kulağa çok hoş gelen bir sese sahipken, Amazon’un çoğunda kırmızı elli tamarinlerin (Saguinus midas) çağrıları benzerdir ancak daha geniş bir frekans aralığını kapsar.

(Maymunlar Bulaşıcı Hastalık Varken Daha Az Temas Ediyor)

Brezilya, Manaus’daki Amazon Ulusal Araştırma Enstitüsü’nden Tainara Sobroza, iki türün çağrılarının, kesiştikleri ormanlık alanda daha da benzer olup olmadığını merak etti. Araştırma ekibi, iki türün ortak kullandıkları habitatlarda veya yalnızca bir türün yaşadığı yerlerde bulunan 15 bölgedeki maymunlardan gelen çağrıları kaydetti.

Paylaşılan bölgede, alaca tamarinler çağrılarını değiştirmemiş olsalar da, kırmızı elli tamarinler biraz daha saf bir ıslığa kaymıştı. Aradaki fark, bu sesler bir spektrograma (sesin görsel bir temsili) dönüştürüldüğünde ölçülebilecek kadardı. Dunn, “Aynı mesajı verdikleri için aksan gibi ama biraz farklı bir şekilde söylüyorlar.” diyor.

Alaca tamarin.

Çağrılardaki değişim, sadece el değmemiş yaşlı ormanlarda yaşayan tamarinler arasında görülür, ağaçların daha önce kesildiği ve yeniden büyüyen bitki örtüsünün daha az kalın ağaç gövdesi ile daha az olgun olduğu yerlerde görülmez.

Hayvan çağrılarının yakınsaması, daha önce yaşam alanlarını paylaşan farklı kuşlar arasında görülmüştü, ancak bu, primatlarda kaydedilen bu tür ilk vaka olma özelliğini taşıyor.


New Scientist. 27 Mayıs 2021.

Makale: Sobroza, T. V., Gordo, M., Pequeno, P. A., Dunn, J. C., Spironello, W. R., Rabelo, R. M., & Barnett, A. P. (2021). Convergent character displacement in sympatric tamarin calls (Saguinus spp.). Behavioral Ecology and Sociobiology, 75(5), 1-13.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login