Mayaların 1,500 Yıl Boyunca Çocuk Kurban Ettiği Mağara Keşfedildi

Orta Amerika’da bulunan Belize’de “Geceyarısı Dehşet Mağarası”nda (Midnight Terror Cave)  bulunan kemiklerin, antik Mayaların 1,500 yıl boyunca, onlar için kutsal olan bu mağarada kurban edip burada bıraktığı çocuklara ait olduğu keşfedildi. Keşif, Mayalardaki çocuk kurbanının uzun bir gelenek olduğuna kanıt oluşturuyor.

Görsel: Bruce Minkin

Bioarkeolog Michael Prout, 2008-2010 yıllarında mapra tabanında bulunan 9,566 adet insan kemik ve diş kalıntılarından büyük çoğunluğunun 14 yaşın altındaki bireylere ait olduğunu açıkladı. İnsan kalıntılarının çoğu ise 4-10 yaş arasındaki çocuklardan geliyordu. Fakat kemikler çok fazla parçalandığı için mağarada kesin olarak kaç birey olduğunu hesaplamak zor.

Prout ve meslektaşları bu çocukların, antik Mayaların Chaac adını verdiği bir yağmur, su ve şimşek tanrısına kurban edildiğini düşünüyor.

Kemiklerin radyokarbon tarihlendirmesi, yaklaşık 3,000 yıl önce Maya uygarlığının başlangıcından sonra 1,500 yıllık bir süre boyunca, Mayaların bu mağaraya her seferde birkaç ceset bıraktığını gösteriyor.

Prout en azından 114 bireyin, bir yeraltı nehrinin yanında, mağaranın en derin ve en karanlık yerine konulduğunu söylüyor. 14 yaşa kadar olan çocuklar, buradaki bireylerin en azından %60’ını oluşturuyordu.

Antik Mayalar mağaraların su kaynaklarına da sahip olan derin kısımlarını kutsal olarak görüyorlardı. Bu da bu cesetlerin, tanrı Chaac’a kurban etmek için kasıtlı olarak buraya konulduğunu düşündürüyor.

Araştırmacılar, mağaradaki bireylerin doğal nedenlerle öldüğüne ya da gömüldüğüne dair hiçbir kanıt bulamadı.

Bu keşfe kadar, Güney Meksika’daki Chichén Itzá’da bulunan bir yeraltı mağarası, antik Mayaların büyük çapta çocuk kurban ettiğine dair kanıtların bulunduğu tek yer olmuştu. Buradaki araştırmacılar,  Chichén Itzá’daki kutsal kuyuda bulunan en az 101 bireyden, 51 tanesinin çocuk ya da adolesan olduğunu açıklamıştı.

Araştırmacılar, antik Orta Amerika ve Meksika uygarlıklarında uygulanan insan kurbanlarının genellikle yetişkinleri hedef aldığını sık sık vurgulamıştı. Prout ise “Fakat Geceyarısı Dehşet Mağarası ve  Chichén Itzá’daki keşifler birlikte değerlendirildiğinde, Mayaların kurban ettiği bireylerin yaklaşık yarısının çocuk olduğunu görüyoruz” diyor.


Science News, Bruce Bower, 19 Nisan 2016

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login