Londra’da Satılan Genç Osman Tablosunu Kültür Bakanlığı Satın Aldı

Londra’da düzenlenen İslam Dünyası Sanatı müzayedesinde 809.000 liradan açık artırmaya çıkan “Genç Osman’ın Cülusu” tablosunu Kültür Bakanlığı satın aldı.

Londra'da Satılan Genç Osman Tablosunu Kültür Bakanlığı Satın Aldı

Londra’nın mezat şirketi Sotheby’s’te dün yapılan “İslâm Dünyası Sanatı” müzayedesinde 809 bin lira açılış fiyatı ile artırmaya çıkan ve dünyada tek olan “Genç Osman’ın Cülusu” tablosunu, 430 bin sterlinle en yüksek fiyatı veren Kültür Bakanlığı satın aldı. Bakanlığın 430 bin sterline aldığı tablo, vergisi ile yaklaşık 540 bin sterline yani 2 milyon 185 bin liraya mâl olacak.

“Genç Osman” adıyla anılan 2. Osman’ın 26 Şubat 1618’de tahta çıkış törenini gösteren yağlıboya tablo, Avusturya İmparatorluğu’nun o sırada İstanbul’da bulunan ve cülus törenini izlemesine izin verilen elçisi Baron Hans Mollard von Reinek’in maiyetinde bulunan ama ismi bilinmeyen bir ressama ait. Törende büyükelçi ile beraber hazır bulunan ressam, cülus törenini resmetti.

Tabloda o sırada 14 yaşında olan genç hükümdar tahtında otururken, karşısındaki başka bir tahtta da başında altın tacı ve etrafında hizmetkârları ile annesi Mahfiruz Sultan görülüyor. Arka plânda Ayasofya Camii ve minarelerdeki müezzinler yer alıyor. Tablonun merkezinde Şeyhülislâm Esad Efendi elinde Kur’an ile resmedilmiş. Esad Efendi’nin hemen önünde de Mevlevîler sema ediyorlar. Sadrazam Halil Paşa, Kızlarağası Süleyman, silâhdar ağa ve solaklar gibi devletin ve sarayın o dönemdeki diğer önemli görevlileri de tabloda yer alıyor.

Tablo, ödemenin ve teslim muamelesinin yapılmasının ardından Türkiye’ye getirilerek Topkapı Sarayı’na konacak ve sarayda önümüzdeki haftalarda ilk defa açılacak olan “cülûs sergisi”nde teşhir edilecek. Topkapı Sarayı’nda bu serginin ardından yine ilk defa bir başka uygulama daha başlatılacak ve “saray okulu” olan “Enderun”un eğitim sistemi o yüzyılların elbiselerini giymiş görevliler tarafından yılda iki kez temsilî olarak sahnelenecek.


Hürriyet

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login