Linguistik Analizlere Göre Dravid Dil Ailesi Yaklaşık 4.500 Yaşında

80 civarı lehçesi, Güney, Orta Hindistan ve çevre ülkelerde 220 milyon konuşanı ile Dravid dil ailesinin geçmişi 4.500 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Tamil dilinde taş duvara yazılmış eski bir yazıt. Hindistan.

Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bir ekibin ulaştığı bu görüş, bilinen tüm Dravid dillerinin konuşmacılarından doğrudan toplanmış verilerin linguistik analize dayanıyor. Royal Society Open Science’ta yayımlanan bu bulgular daha önceki linguistik ve arkeolojik çalışmalarla örtüşüyor.

İnsanların Afrika’dan Yayılmasını ve Büyük Çaplı Göçleri Anlamak için Önemli Bir Grup

Batıda Afganistan’dan doğuda Bangladeş’e uzanan Güney Asya, Dravid, Hint-Avrupa ve Çin-Tibet dahil altı farklı dil grubundan 600 dile ev sahipliği yapıyor. Diller ve diyalektler dahil olmak üzere 80 farklı alt dalı bulunan Dravid dil ailesi bugün 220 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu insanların çoğunluğu Orta ve Güney Hindistan’da yaşasa da çevre ülkelerde de anadili Dravid dil ailesinden olanlar var.

Bu dil ailesinin en yaygın dört dili olan Kannada, Malayalam, Tamil ve Telugu dillerinin yüzyılları aşan yazılı edebiyat örnekleri mevcut. Bunların arasında en eskiye dayanan Tamil dili, Sanskritçe gibi dünyanın klasik dilleri arasında sayılıyor. Ancak Sanskritçe’nin aksine Tamilce’nin klasik ve modern formları arasında bir devamlılık söz konusu. Bu devamlılık yazıtlarda, şiirlerde, dindışı ya da dini tüm metin ve şarkılarda göze çarpar.

(Hint-Avrupa Dil Ailesinin Kökleri Rusya ve Ukrayna Steplerinde Olabilir)

Araştırmanın eş yazarı olan Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden Annemarie Verkerk’e göre “Dravid dilleri çalışmak, Avrasya’nın tarih öncesi devrini anlamak için çok önemli. Çünkü bu dilleri konuşanlar diğer dil gruplarını konuşan insanları da etkilediler.”

Bu dillerin coğrafi kökeni ve yayılış zamanları kesin olarak bilinmiyor. Hint-Avrupalıların Hindistan’a 3.500 yıl önceki göçünden de önce, bölgede Dravidlerin yaşadıkları ve Hint Yarımadası’nın yerlileri olduğu noktalarında araştırmacılar hemfikirler. Geçmişte Dravid dillerinin batıda bugünkünden daha yaygın olması oldukça muhtemel.

Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Nepal’deki Dravid dillerinin bir haritası. Yazıda bahsi geçen diller haritada gösterilmiştir. Kalın fontta yazan dillerin ise yazılı eserleri 950 yıldan uzun süre öncesine tarihleniyor.
C: Kolipakam et al. A Bayesian phylogenetic study of the Dravidian language family. Royal Society Open Science (2018)

İleri İstatistiksel Modeller ve Elde Edilen Bulgular Güçlü Sonuçları İşaret Ediyor

Araştırmacılar, Dravid dillerinin nerede ve ne zaman geliştiğini incelemek için yirmi lehçenin detaylı bir incelemesini yaptı. Araştırmanın yazarlarından ve Hindistan Vahşi Yaşam Enstitüsü’nden Vishnupriya Kolipakam, anadilleri Dravid lehçeleri olan bir gruptan doğrudan veri topladı. Bu örneklemde şimdiye kadar bilinen her Dravid lehçelesinin konuşmacıları mevcuttu.

Araştırmacılar, Dravid dil ailesinin yaşını ve alt gruplarının oluşumunu anlamak için istatistiğe başvurdu ve 4.000 ila 4.500 yıl arasında bir sonuca ulaştı. Bu sonuç, önceki linguistik varsayımlarla örtüşmesine rağmen farklı istatistiksel modellerle defalarca test edilmiş olduğu için öncekilerden daha güçlüdür. Bu tarih, aynı zamanda, arkeolojik bulgularla da örtüşüyor. Dravid kültürünün kuzey, orta ve güney bölgelerdeki çeşitlenmesinin tam bu çağda ortaya çıkması ve kültürel değişimlerle denk düşmesi, sonuçların örtüştüğü arkeolojik bulgular arasında sayılabilir.

(Unutulmuş İmparatorluklardan Seslendirilmiş 7 Dil)

Dil ailesinin üyeleri arasındaki ilişki ve coğrafi yayılmayı aydınlığa kavuşturmak için araştırmaya devam etmek gerekiyor. Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden Simon Greenhill’e göre “Prehistorik bir dönüm noktasında, Dravid grupların kendi içindeki ve Hint-Avrupa ve Avustroasya gibi diğer dil gruplarla arasındaki ilişkiyi araştırmak için elimizde büyük bir fırsat var.”


Science Daily. 21 Mart 2018

Makale: Kolipakam, V., Jordan, F. M., Dunn, M., Greenhill, S. J., Bouckaert, R., Gray, R. D., & Verkerk, A. (2018). A Bayesian phylogenetic study of the Dravidian language family. Royal Society open science, 5(3), 171504.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu.

You must be logged in to post a comment Login