Kozmik Işınlara Göre, İnsanlar Amerika’ya Denizden Gitti

Yeni kanıtlara göre, Beringia’yı Kuzey Amerika’nın iç kısımlarına bağlayan buzsuz koridorun açılması, kıtaya ilk insan göçlerinden binlerce yıl sonra gerçekleşti.

Buzullar tarafından taşınan kayalar. C: Ian Watkinson/EGU

Bazı bilim insanları, bu bulgunun eski insanların bir kıyı rotası boyunca Amerika’ya seyahat ettiği fikrini desteklemesi gerektiğini söylerken, diğer araştırmacılar şüpheci olmaya devam ediyor.

Yeni araştırmalar, Beringia’yı Great Plains’e yaklaşık 13.800 yıl öncesine bağlayan buzsuz bir koridorun ortaya çıktığını saptıyor. Önceki tahminler, koridorun yaklaşık bin yıl daha önce, son buzul çağının sona ermekte olduğu zamanda ortaya çıktığını öne sürüyordu.

Önceki arkeolojik çalışmalara göre, Kuzey Amerika kıtasına ilk insan göçleri yaklaşık 15.000 ila 16.000 yıl önce ve muhtemelen 20.000 yıl önce gerçekleşti. Yeni makalenin yazarları, bulgularının Amerika’ya ulaşan ilk insanların Pasifik kıyıları boyunca seyahat ederek yaptıkları kıyı göçü hipotezini güçlendirdiğini söylüyor. 

(İlgili: İnsanlar 24.000 Yıl Önce Yukon’da Ne Yapıyorlardı?)

Yeni makalenin ilk yazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi Dünya, Okyanus ve Atmosfer Bilimleri Kolejinde bir araştırmacı olan Jorie Clark, “Buzsuz koridor, Amerika’nın ilk iskanı hakkındaki hipotezlerde uzun zamandır kilit bir rol oynadı, ancak sonuçlarımız buzsuz koridorun bunun için açık ve uygun olmadığına dair sağlam kanıtlar sunuyor.” diyor. “Bu sonuç daha önce de çıkarılmıştı, ancak buzsuz koridor açılışının yaşına dair kanıtlar çok belirsizdi ve bu soruyu bir şekilde ele almak için kesin olarak kullanılamadı.”

Clark ve meslektaşları ‘kozmojenik izotop yüzeylerinin maruz kalması ile tarihleme’ olarak bilinen bir tarihleme yöntemi kullandılar. “Sahadan ilk geri çekildiğinde buz tabakası tarafından biriktirilen bir kayanın tarihlendirilmesi, tarihin bize bu kayanın ilk kez buz tabakası tarafından ne kadar süre önce biriktirildiğini ve atmosfere maruz kaldığını söylüyor.” Daha basit bir ifadeyle, bir kayanın Dünya yüzeyinde ne kadar süredir durduğunu belirlemek için kozmik ışınların vuruşlarını saydılar.

Çin’deki Liaocheng Üniversitesi’ndeki Arktik Araştırmalar Merkezi’nden yeni araştırmaya dahil olmayan bir arkeolog olan Ben Potter, makale tarafından “ikna olmadığını” dile getiriyor. Potter, kozmojenik maruz kalma tarihlemesinin, maksimum yaşları değil, minimum yaşları sağladığını belirtiyor ve araştırmacıların, en az 15.000 yıl önce buzullardan arındırılmış ve gölsüz bir koridorun ortaya çıktığını gösteren araştırmalar da dahil olmak üzere, buz tabakalarının açılmasına ilişkin diğer çabaları reddetmek için nedenler sağlayamadığını söylüyor.

​​Avrasya’yı Kuzey Amerika’ya bağlayan bir kara yolunun zamanlamasını belirlemek, Clovis-first hipotezine dair (Clovis kültüründen önce Amerika’da hiçbir insan olmadığını iddia eden hipotez) çıkarımlar taşıdığı için önemli. Bu teori, Alaska ve Yukon’da yaşayan insanların, iç kısım boyunca güneye doğru, kendilerine özgü taş aletleriyle adlandırılan Clovis kültürünü kurdukları Great Plains’e gittiklerini ileri sürüyor.

Son arkeolojik ve genetik kanıtlar bu teoriye karşı çıktı ve bunun yerine büyük Cordilleran ve Laurentide buz tabakalarının geri çekilmesinden önce Amerika’ya Clovis öncesi bir göçe işaret etti. Bilim insanları yeni çalışmada, göç yolları üzerindeki bu tartışmayı çözmenin, ilk Amerikalıların ne zaman ve nasıl geldiği sorularını ele almak için önemli olduğunu söylüyor. 

Clark, diğer tarihleme tekniklerini kullanan önceki çalışmaların sınırlı olduğunu, çünkü buzsuz koridorun edinilen tarihten bir süre önce ortaya çıktığını gösterdiğini söylüyor. “Örneğin, bir organik fosil materyal parçası üzerindeki radyokarbon tarihi, yalnızca bu fosil malzemenin yaşadığı zamana tarihlenir, bu da buzsuz koridorun açılmasından sonra herhangi bir zaman olabilir – Buzsuz koridorun açıldığı tarihten ne kadar önce olduğunu bilmiyoruz.” Buzsuz koridoru tarihlendiren kozmojenik maruziyeti kullanan önceki araştırmalara gelince, bunlar coğrafi kapsam ve analiz edilen örneklerin miktarı açısından sınırlıydı.

Yeni analiz için Clark ve ekibi, Cordilleran-Laurentide buz tabakası sütür bölgesinin 1.200 kilometre boyunca buzul olarak yerinden edilmiş kayaları inceledi ve bu, 64 kozmojenik maruziyeti örneklemelerine izin verdi. Ekip, tarihlerdeki çeşitli potansiyel belirsizlikleri değerlendirebildi ve her site için sağlam bir ortalama tarih elde edebildi. Kayaları tarihlemek için kozmik ışınları kullanmak garip gelebilir, ancak Clark bunu bronzlaşmaya benzetiyor.

Clark, “Kaya, geri çekilen buz tabakası tarafından ilk kez biriktirildiğinde, uzaydan gelip atmosferden geçen ve Dünya’nın yüzeyine çarpan kozmik ışınlar da dahil olmak üzere ilk kez atmosfere maruz kalıyor. Bu, bütün kış içeride kaldıktan sonra ilk kez dışarıda durmaya ve Güneş’e maruz kalmaya benzer. Kaya ilk kez açığa çıkar çıkmaz, kozmik ışınlar kayaya nüfuz eder ve kayada yeni elementler (kozmojenik nüklidler (izotoplar)) üretir, böylece zamanla bu elementlerin konsantrasyonu artar.”

Clark, “Bilim insanları laboratuvarda bu elementlerin konsantrasyonunu ölçebilir ve her yıl kaç yeni elementin üretildiğini bildiklerinden, buz tabakasının geri çekilmesiyle kayanın ilk açığa çıkmasından bu yana geçen süreyi hesaplayabilirler. Bazı insanlar tarihleme yöntemimizi sorgulayabilir, kaya yaşlarındaki herhangi bir ayarlamanın nihai sonucumuzu değiştirmeyeceğinden eminiz. Sonuçlarımıza çok güveniyoruz.”

Potter, bu güveni paylaşmıyor ve ekibin iki tane gerektiğinde bile yorumlamaları için yalnızca bir standart sapma kullandığını söylüyor. Potter, daha ihtiyatlı bir değer kullanıldığında, yeni kanıtların buz tabakalarının açılması için minimum 13.000 ila 15.600 yıl önceye işaret edeceğini söylüyor. Potter, bu belirsizlik aralığının, en az 15.000 yıl önce buzsuz bir koridorun ortaya çıkmasına işaret eden çok sayıda optik olarak uyarılmış lüminesans ve kızılötesi uyarılmış lüminesans tarihleme çalışmalarıyla tutarlı olduğunu ifade ediyor. 

Yeni makalenin önemli bir bulgusu, ilk insan dalgasının Kuzey Amerika’ya kara yoluyla girmesi için uygun bir geçitin en az 13.800 yıl öncesine kadar mevcut olmadığı ve daha önce göç eden insanların bunu Pasifik kıyıları boyunca seyahat ederek yapmış olmaları gerektiği. Idaho’daki Cooper’s Ferry sahasındaki 15.000 yıllık arkeolojik kanıtlar gibi diğer ipuçları göz önüne alındığında, bu büyük bir sürpriz değil.

Potter, iç rotayı henüz elemememiz gerektiğine inanıyor. Bazı bilim insanlarının 11.500 ve 14.000 yıl öncesine tarihlendirdiği Cooper’s Ferry’deki en eski dağınık odun kömürü tarihlerinin iskanlarla ilgili olduğuna dair yaygın bir fikir birliği olmadığını söylüyor. Bu nedenle, Potter, 15.000 yıl önce “buzsuz koridorun, buz tabakalarının güneyindeki en eski kesin yerleşimler için potansiyel bir rota olarak göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. Potter ayrıca, “12.600 yıl önce kuzey Pasifik kıyı rotası boyunca hala kesin olarak tarihlendirilmiş bir site yok ve Kuril Adaları’ndan Aleutians’a ve güney orta Alaska’ya kadar 9.000 yıl öncesine tarihlenen hiçbir yer yok.” diyor.

Bu son konuda, Clark da aynı fikirde görünüyor. “Amerika’nın ilk iskanıyla ilgili bir soruyu ele almış olsak da, gerçekten kıyı yolundan aşağı inip inmedikleri ve eğer öyleyse, nasıl seyahat ettikleri hakkında öğrenilecek çok şey var – bu bölgeden arkeolojik alanlar bulmamız gerekiyor.”

Bir iç koridorun ne zaman ortaya çıktığı ve insanların kıtaya ilk olarak nasıl girmeyi başardıkları sorusu hala çözülemedi. Arkeolojinin tipik bir özelliği olarak, insanlık tarihindeki bu büyüleyici dönemi gerçekten anlamak istiyorsak daha fazla kanıta ihtiyacımız var.


Gizmodo. 21 Mart 2022.

Makale: Clark, J., Carlson, A. E., Reyes, A. V., Carlson, E. C., Guillaume, L., Milne, G. A., … & Rood, D. H. (2022). The age of the opening of the Ice-Free Corridor and implications for the peopling of the Americas. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(14), e2118558119.

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. Erciyes Üniversitesi'nde Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor. Kültürel mirasın korunması ve restorasyon alanlarında çalışmalar yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login