Koobi Fora’da Bulunan Fosiller Erken İnsanların Çeşitliliğini Gösteriyor

İnsan evrimi konusundaki genel kanılardan biri Australopithecus ile Homo cinsinin iskelet anatomisi arasında oldukça önemli farklılıklar olduğu üzerinedir. Australopithecus genel olarak daha ilkel ve insansı özelliklere sahip proto-insan olarak kabul görürken, Homo cinsi ise daha doğrudan insanın ata çizgisinin parçası olarak kabul edilir ve sanki ara geçiş türleri evreleri yokmuşcasına değerlendirilirdi.

Ancak ne yazık ki bu konudaki keskin farkı yok edebilmek için gerekli olan erken Homo fosilleri hakkında kısıtlı bilgiye sahibiz. Yani bu farkı yaratan sürecin takibini yapabilmemiz için elimizde fazla bilgi yok. Uluslararası bir ekip tarafından Kenya’da yürütülen son çalışmalar ise bu durumu biraz daha lehimize çevirecek nitelikte buluntular vermeye başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacılar Homo’ların farklılaşma sürecinde Australopithecus türlerinin bazılarıyla bir arada olduğu erken dönemlere dair bazı ipuçlarına ulaşmayı başardı.

Kenya’daki en önemli hominin sitelerinden biri olan Koobi Fora’da yürütülen araştırmalar sonucunda bulunan ve 1.9 milyon yıl öncesine tarihlenen ilium (pelvis’in en üstü ve en büyük kemiği) parçası ve femur (uyluk kemiği) araştırmacılar tarafından incelendi. İncelemeler kemiklerin genel anlamda homo özellikleri gösterdiğini belirtse de, tipik Doğu Afrika erken Homo erectus fosillerinde görülmeyen morfolojik özelliklere de sahip olduklarını saptadılar.

Journal of Human Evolution dergisinde yayınlanan raporda ise inceleme şöyle özetlenmekte; “Femur kemiğinin geometrik duruşu ve pelvisin kontoru tipik doğu Afrika Homo erectusuna atfedilen özelliklere uymamakta.” Araştırmacılar bu doğrultuda bu yeni fosilin erken homo türleri içerisinde kafatası dışında özellikli morfolojik farklara sahip en az iki morfotip’in varlığını kanıtladığını da belirtiyorlar.

Koobi Fora

 

Koobi Fora, Turkana Gölü yakınlarında 4.2 milyon yıldan başlayan fosil örnekleri ile insanın evrimine ışık tutan bir hominin fosili kaynağı olarak bilinmekte. Pliyosen/Pleistosen çökellerine gömülü hominin türleri ve bazı memelilerin fosilleri burada bulunabilmekte. Bugün verimsiz bir araziye sahip olsa da, erken insanlar için oldukça iyi bir durumda, yaşanabilir ortama sahipti. Erken insan türlerinin araştırmalarında kilit rol oynayan bu alanda 1968 yılında ünlü paleontolog ailesi Leakey’ler tarafından Turkana gölü yakınlarında Koobi Fora Ana Kampı adında bir insanımsı araştırma merkezi de kurulmuştur.

 

Popular Archaeology

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login