Kömürün 3.700 Yıl Önce Yakıt Olarak Kullanımı Keşfedildi

Çin’deki bir Tunç Çağı yerleşiminde, kömürün bir yakıt kaynağı olarak sistematik kullanımına dair kanıtlar keşfedildi. 

JRTGK’de kömür kullanımı ile ilgili tipik arkeolojik kalıntılar. (A) Evin bulunduğu yerden çıkarılan kömür külü. (B) Ev alanında bir çukurdan çıkarılan kömür yığını. (C) Evin bulunduğu yerden çıkarılan kömür yığınları. (D) T2L3a tabakasında tamamen yanmış kömür parçaları.

Büyük bir arkeolog ekibi, şu anda Çin olan bölgede Tunç Çağı insanlarının sistematik olarak kömür kullandığına dair kanıtlar buldu. Science Advances dergisinde yayımlanan makalelerinde grup, Çin’in kuzeybatısındaki Jirentaigoukou adlı bir kazı alanındaki bulgularını anlatıyor.

Önceki araştırmalar, kömürün bir yakıt kaynağı olarak kullanımının binlerce yıl öncesine ve sistematik kullanımının yaklaşık 2.500 yıl öncesine dayandığını göstermişti. Şimdi ise araştırmacılar son çalışmalarında, yaklaşık 3.700 yıl önce sistematik kullanım kanıtları keşfettiler. 

(İlgili: Çin’de Kemikten Yapılmış Tunç Çağı Patenleri Keşfedildi)

Çalışma, iki medeniyetin burada yaklaşık 1.000 yıl arayla yaşadığını gösteren bir proje olan Jirentaigoukou’daki büyük bir kazı çalışmasının parçasıydı. Alt katman, yani en eskisi, diğer araştırmacılar tarafından incelendi.

Bu yeni çalışmadaki ekip, dikkatlerini 3.000 ila 3.700 yıl önce, Tunç Çağı’nda yerleşim kanıtlarını koruyan katmana odakladı.

Kazı ekipleri, pek çok esere ek olarak, eski ocaklardan, depolama çukurlarından, evlerden, eritme fırınlarından ve alet depolarının yakınından kömür çıkardı. Araştırmacılara göre bu kadar geniş bir yerleşim alanı, kömürün iyi bir şekilde kullanıldığını ve yemek pişirmek, evleri ısıtmak, metal eritmek ve silah ve alet yapmak da dahil olmak üzere birçok şekilde kullanıldığını gösteriyor. Veya başka bir deyişle bu kanıtlar, önceki tüm örneklerden neredeyse 1.000 yıl öncesine dayanan sistematik kömür kullanımına işaret ediyor.

Araştırma ekibi, kömür kullanımına ek olarak, kazı alanının üst katının önceki 1.000 yılda ekin yetiştirme, hayvanların evcilleştirilmesi ve bronz işlemenin geliştirilmesi gibi çok şey öğrenildiğini gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca bölgede odun kıtlaştığı için kömür kullanımının benimsenmiş olabileceğini de belirtiyorlar.

Araştırmacılar, bölgede yüzeyde veya yüzeye yakın bol miktarda kömür olduğundan ve onu bir yakıt kaynağı olarak kullanma fikrinin büyük olasılıkla büyük bir sıçrama olmadığından, odunun kömürle değiştirilmesinin muhtemelen doğal bir ilerleme olduğunu öne sürüyorlar. Kömürün sıcak bir günde güneşe maruz kaldığında doğal olarak yandığı biliniyor.


Makale: Qiu, M., Liu, R., Li, X., Du, L., Ruan, Q., Pollard, A. M., … & Dong, G. (2023). Earliest systematic coal exploitation for fuel extended to~ 3600 BP. Science Advances, 9(30), eadh0549.

Ankara Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun.

You must be logged in to post a comment Login