Kaya Resimlerinin Bulunduğu Latmos’ta Maden Ocaklarına Geçit Yok

Neolitik Dönemden Osmanlı Dönemine dek uzanan zengin tarihiyle bir açık hava müzesini andıran Latmos Dağları’nın koruma sınırları belirlendi.

Kaya Resimlerinin Bulunduğu Latmos’ta Madenlere Geçit Yok

Binlerce yıllık geçmişi olan Latmos’un doğal peyzajını bozan, kültürel zenginliklerini tehdit eden en büyük unsur maden ocaklarıydı. Dağın çekirdek bölgesinde uzun zamandır maden şirketleri tarafından işletme talepleri geliyordu. Fakat yürütülen son çalışmalarla birlikte, kırmızı bir hatla sınırlandırılmış olan bölge, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 4491 Sayılı Kurul kararıyla koruma altına alınarak, maden faaliyetlerine kapatıldı.

Haritada kırmızı çizgiyle çizilmiş bölgede maden ocaklarına izin verilmeyeceğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Arkeofili’ye yaptığı açıklamada, “Kurul kararı çıkmadan önce bu alanın birçok yeri madenciler tarafından ocak açmak için başvuruda bulunuldu. Kırmızı çizginin güneyinde kalan bölüm, Muğla’yı ilgilendiriyor. Aynı çalışma Muğla tarafından da yapılırsa, kırmızı çizgi göle kadar genişleyecek. Kırmızı çizginin dışında bulunan ve bulunacak olan kültür varlıkları da tespit ve tescil edilecek. Arada uzun mesafeler yoksa kurul bunları koruma altında olan bölgeyle birleştirilebilir.” dedi.

Kaya Resimlerinin Bulunduğu Latmos’ta Madenlere Geçit Yok

Açık Hava Müzesi Latmos Dağları

Tarihin geçmiş dönemlerinden günümüze kadar gelen zengin kültür varlıklarıyla dolu olan Beşparmak Dağları’nın en önemli mirasları arasında tarih öncesi kaya resimleri bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır Latmos’ta çalışmalar yürüten Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen ve Batı Anadolu’da yeni bir kültür olarak tanımlanan bu resimler, Latmos’un çekirdek bölgesinde yoğunlaşıyor. Aynı alan içinde kaya resimlerinin yanı sıra savunma kaleleri, manastırlar, antik taş döşeme yollar, freskler, kutsal alanlar, kaya mezarları ve yaşam alanlarından oluşan pek çok kültür varlıkları bulunuyor.

Milli Park İlan Edilmesi Gerekiyor

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu koordinasyonluğunda gerçekleşen engebeli arazilerde ve zor koşullarda süren çalışmalara, Aydın ve Milet Arkeoloji Müzeleri arkeologları ve sanat tarihçileri, Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi arkeologları ve EKODOSD katkıda bulundu.

Kaya Resimlerinin Bulunduğu Latmos’ta Madenlere Geçit Yok

Beşparmak Dağları’nın güney bölümü Muğla İli sınırları içinde bulunduğundan, aynı çalışmanın Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılarak, Aydın İli sınırları içinde belirlenen koruma alanıyla birleştirilip bir bütün haline getirilmesinin, Latmos’un bütünsel geleceğine olumlu katkı yapacağı öngörülüyor.

Sürücü Arkeofili’ye yaptığı açıklamada “Dağın tamamı olmasa da bugüne kadar korunmasız durumda olan bir alanın kurul kararıyla korunma altına alınması başarıdır. Aynı zamanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bu alanı Milli Park statüsüne alması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Çalışmalar Devam Edecek

Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve müzeler, kurulun belirlediği sınırların dışında kalan yerlerde de kültürel varlıkların tespit ve tescil çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login