Karmaşık Tedarik Zincirleri 3.000 Yıl Önce Ortaya Çıkmış

Kanıtlar, Orta Asya’daki madencilerin Akdeniz hükümdarlarına çok önemli bir metal sağladığına dair ipuçları veriyor.

Yaklaşık 3.300 yıl önce Türkiye kıyılarında batan bir ticaret gemisinde bulunan kalay külçelerinin analizleri, metalin karmaşık tedarik zincirlerinin Orta Asya’dan ve Türkiye’nin bir kısmından Akdeniz’e kadar uzandığını gösteriyor.

Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 3.650 ila 3.200 yıl önce, kalay cevheri çıkaran çobanlar ve köylüler, metali Orta Asya ve Türkiye’nin güneyinden Akdeniz çevresinde kümelenmiş toplumlara hizmet veren ticaret gemilerine taşıyan uzun mesafeli tedarik zincirlerini beslediler.

Araştırmacıların Science Advances dergisindeki raporuna göre, nadir bulunan kalay yataklarının yakınında bulunan topluluklar, eski kent uygarlıkları arasında bakırla birlikte bronz üretmek için ihtiyaç duyulan bir metal için yoğun bir talepten yararlandı.

Brooklyn College’dan arkeometalürjist Wayne Powell ve meslektaşları, kalay erişiminin çobanları ve yarı zamanlı çiftçileri Geç Tunç Çağı merkezlerinin ve yöneticilerinin güçlü ortaklarına dönüştürdüğünü söylüyor. Şimdiye kadar, böylesine eski, uzun mesafeli bir kalay tedarik zincirinin varlığını veya coğrafi kökenlerini kanıtlamak zordu.

(İlgili: Ünlü Uluburun Batığındaki Kalayın Kaynağı Belirlendi)

Powell’ın grubu argümanlarını, Orta Asya’daki gezici grupların 4.000 yıldan daha uzun bir süre önce mahsul ekimini Asya’nın büyük bir kısmına yaydığına ve 3.000 yıl öncesine kadar popüler giysi yapımı yeniliklerine öncülük ettiğine dair önceki arkeolojik kanıtlara dayandırıyor. Araştırmacılar, bu gruplar tarafından kullanılan kara yollarının Orta Asya kalay cevheri kaynaklarını Akdeniz’e bağlamış olabileceğini söylüyor.

Washington Üniversitesi’nden antropolog Michael Frachetti, günümüz Tacikistan ve Özbekistan’daki maden sahalarından Doğu Akdeniz’de işlenmiş kalay taşıyan ticaret gemilerine kadar 3.000 kilometreden fazla uzanan eski bir kalay ticaret hattının kanıtlarının özellikle çarpıcı olduğunu söylüyor.

Frachetti, “Bu karmaşık kalay ağı, gaz ve petrol gibi emtialar için günümüzün modern tedarik zincirlerinin erken bir versiyonuydu.” diyor.

Bugün Türkiye ve Irak olan Tunç Çağı yerleşim yerlerinden kil tabletler üzerine yazılanlar, yaklaşık 3.900 yıl kadar erken bir tarihte, uzak doğudan gelen kalaydan söz ediyor. Ancak doğudan gelen kalay için kesin kaynakları bulmak oldukça zor.

Uluburun batığı kazılarına katılan bir dalgıç elinde kalay külçe tutuyor.

1982 yılında Türkiye kıyılarında keşfedilen eski bir gemi batığı, bu yeni çalışmayı mümkün kıldı. Uluburun Batığı olarak bilinen gemi yaklaşık 3.300 yıl öncesine tarihleniyor ve bilinen en eski batıklardan biri. Kargosu bir metrik ton kalay içeriyordu. Metal, külçe adı verilen taşınabilir, belirgin şekilde şekillendirilmiş parçalara dökülmüştü.

Powell’ın grubu, neredeyse tamamı Uluburun batığında bulunan 105 kalay külçenin kimyasal parmak izlerini belgeledi. Külçe kimlikleri, külçelerdeki kalay, kurşun ve eser elementlerin farklı formlarının veya izotoplarının farklı kombinasyonlarına dayanıyordu. Avrasya’nın farklı bölgelerindeki kalay cevheri yataklarının izotopik profillerine ilişkin veriler son birkaç yılda elde edilebilir hale geldi ve araştırmacıların külçe kalayı yataklarla eşleştirmesine olanak sağladı.

Powell, Frachetti ve meslektaşları, Uluburun kalay külçelerinin yaklaşık üçte birinin kökenini Tacikistan’daki bir cevher yatağına ve yakınlardaki Özbekistan’daki birkaç başka cevher yatağına kadar takip ettiler. Önceki kazılar, çoban gruplarının bu bölgelerden kalay çıkarmak için taş çekiçler kullandığını gösteriyor.

Kalan gemi batık külçelerinin çoğu, Türkiye’nin güneydoğusundaki Toros Dağları’ndaki küçük kalay yataklarıyla bağlantılıydı. Eski Hitit krallığı tarafından kontrol edilen dağ toplulukları muhtemelen bu yataklardan kalay topladı. Şimdiye kadar pek çok araştırmacı Türkiye’deki kalay kaynaklarının Geç Tunç Çağı’nda tükendiğini varsaymıştı.

Kalay cevherleri tipik olarak düşük kurşun seviyeleri içerir, ancak gemi batığı külçeleri yüksek seviyelerde kurşun gösteriyor. Kurşunun, Akdeniz’e giden yolda bir yere kalay yapmak için muhtemelen kasıtlı olarak veya kazara kontaminasyon yoluyla eklendiğini öne sürüyor. Eğer öyleyse, bu, Powell’ın grubunun kalay kaynaklarını belirlemek için kalay ve kurşun izotoplarını birleştirme girişimini potansiyel olarak karmaşık hale getirir.


Science News. 9 Ocak 2023.

Makale: W. Powell et al. 2022. Tin from Uluburun shipwreck shows small-scale commodity exchange fueled continental tin supply across Late Bronze Age Eurasia. Science Advances. Vol. 8.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login