İstiklal Caddesi’nde Bulunan Bizans Mezarlarına Peder Duası

İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde İtalya’nın ünlü ulusal kahramanı Giuseppe Garibaldi adı ile bilinen binanın restorasyonu çerçevesindeki temel güçlendirme çalışmalarının devamında ilginç gelişmeler meydana geldi.

Beyoğlu’ndaki binadaki kazılarda sekiz Bizans mezarı ortaya çıktı. Kesin bir tarihlendirme yapılmasa da İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden gelen arkeologlar, nekropolün 1500 yıllık olduğunu ve Bizans’ın erken dönemlerine tarihlendiğini düşünüyor.

Asırlar öncesinden günümüze ulaşan eserlerle birlikte, bu eserleri kullanan insanların naaşına saygı da ihmal edilmedi. Nekropol ortaya çıkarıldığında Aynoroz’dan gelen Peder Nikolaos ölülerin ruhları için dualar okudu.

Önceki çalışmalar da Bizans dönemine tarihlenen buluntuların ortaya çıkabileceğini düşündürtmüştü. Kazıların önceki evrelerinde, şu anda restorasyonu yapılan farklı dönemlere ait çanak ve çömlekler, Bizans polikandilion camından, Şişe Cam amblemli malzemelere kadar farklı cam parçaları ortaya çıktı.

İlk olarak restorasyon sırasında bodrum katının altından çıkan küçük bir sarnıcın altındaki dolgu tabakalarının incelenmesiyle başlayan kazı çalışmaları, Beyoğlu’nun tarihi kaynaklardan bilinen fakat arkeolojik olarak araştırılmamış tarihi konusunda eşsiz bilgiler veriyor.

Benzer başka kazılar ve keşifler, Osmanlı dönemi oldukça iyi bilinen bu bölgenin Bizans ve belki de daha önceki dönemlerde kullanımına da ışık tutabilir. Bizans döneminde yerleşim yeri olmayan Beyoğlu bölgesine Grekçe “karşı, öte” anlamına gelen “peran” kelimesinden türemiş olan “Pera” ismi verilmişti.

Keşfin, restorasyon sonrasında yapılacak kültür merkezinde daimi teşhir halinde sunulması düşünülüyor.

Katolik kilisesiyle ilişkilendirilen bir çömlek parçası. IHS yazısı, Iesus Hominum Salvator, yani İnsanın Kurtarıcısı İsa anlamına geliyor.

http://garibaldi-istanbul.blogspot.com.tr/

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login