İsrail’de Yunan-Pers Savaşlarında Kullanılmış Bir Miğfer Bulundu

İsrail’deki Hayfa Limanı’nda, Perslerle savaş sırasında bir asker tarafından giyilmiş, iyi korunmuş bir Antik Yunan miğferi bulundu.

Bu bronz miğfer muhtemelen Yunan-Pers savaşlarında savaşan bir asker tarafından kullanılmıştı. C: İsrail Eski Eserler Kurumu

İsrail Eski Eserler Kurumu’nun (IAA) açıklamasına göre, 2.500 yıllık miğfer 2007 yılında bir Hollanda gemisi tarafından bulundu ve İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Deniz Arkeolojisi Birimi’ne devredildi.

Miğfer, adını ilk olarak MÖ 6. yüzyılda geliştirilip üretildiği Yunanistan’daki Korinth kentinden alan “Korinth tipi” olarak değerlendirildi. Arkeologlara göre daha sonra bu miğfer tipi popüler hale geldi ve tüm Akdeniz’de kullanıldı.

(Taman Yarımadasında Korinth Miğferi Bulundu)

Açıklamada “miğferin, ısıtma ve çekiçleme yoluyla tek bir bronz levhadan ustalıkla imal edildiği” belirtildi. “Bu teknik, bir savaşçının kafasını koruma gücünü azaltmadan, miğferin ağırlığını azaltmayı mümkün kıldı.”

İsrail Eski Eserler Deniz Arkeolojisi Birimi Müdürü Kobi Sharvit, “Miğfer muhtemelen, o sırada ülkeyi yöneten Perslere karşı deniz mücadelesine katılan Yunan donanmasının savaş gemilerinden birinde konuşlanmış bir Yunan savaşçısına aitti.” diyor.

Pers Savaşları sırasında savaşan Yunan hoplit ve Pers savaşçısının tasviri. C: Wikimedia Commons

Yunan Pers Savaşları

Askerin denizlerde devriye gezdiği dönemde Persler, Ortadoğu’ya yayılan bir imparatorluğu kontrol ediyordu. Persler Yunanistan’ı iki kez işgal etmeye çalıştı. İlk işgal MÖ 490’da Persler’in Marathon Savaşı’nda Atina yakınlarında bozguna uğramasının ardından sonlandı. Marathon yarışlarının adını, Marathon Savaşı’ndan sonra Pheidippides adlı bir askerin, Yunan zaferini haber vermek için yaklaşık 40 km uzaklıktaki Atina’ya koşması efsanesinden aldığı sanılıyor. Ayrıca Pheidippides’in haberi verdikten sonra yorgunluktan öldüğü iddia ediliyor.

İkinci istila sırasında Persler, MÖ 480’deki Thermopylae Muharebesi’nde Sparta liderliğindeki bir birlik tarafından yavaşlatıldı ve MÖ 479’da ise Persler Yunanistan’dan çıkarıldılar. Thermopylae Muharebesi özellikle, Perslere karşı ölümüne savaşan Spartalı kral Leonidas liderliğindeki 300 Spartalı ile ünlü.

MÖ 479’dan sonraki yıllarda, Yunanlar saldırıya geçerek Doğu Akdeniz’de Persler’e karşı hücuma geçtiler. Miğfer, bu saldırılardan birine katılan bir Yunan askeri tarafından kullanılmış olabilir. Yunanlar ve Persler arasındaki düşmanlık, Büyük İskender MÖ 330’da Pers İmparatorluğu’nu fethedinceye kadar devam etti.


Live Science. 8 Mart 2021.

İÜ Klasik Arkeoloji mezunu, MSGSU Arkeoloji Yüksek Lisans öğrencisi.

You must be logged in to post a comment Login