İskitler Sadece Göçebe Savaşçılar Değildi, Bazen Yerleşiyorlardı

Yapılan bir araştırmaya göre, eski Ukrayna’daki İskit halkı sadece göçebe değildi ve tahmin edilenden daha karmaşık yaşamlara sahipti.

Mamai-Gora alanında bulunan bronz ayna. C: Svetlana Andrukh

Pontik bozkırda MÖ 700-200 yılları civarında yaşayan İskit halkı, genellikle göçebe savaşçıların bir kültürü olarak tasvir edilir. Ancak bu fikre, bu bölgede ve dönemde daha karmaşık ve çeşitli bir kültürü gösteren arkeolojik kanıtlar meydan okuyor. Bu çalışmada araştırmacılar, İskit popülasyonlarında diyet ve hareketlilik modellerini araştırmak için izotopik analizler yaptılar.

Araştırmacılar, Ukrayna’daki birkaç İskit dönemi mezarlıklarından insan dişleri ve kemiklerindeki karbon, nitrojen, oksijen ve stronsiyum izotoplarını ölçtüler. Diyeti yansıtan izotoplar, bazı yerlerde çok sayıda evcilleştirilmiş mahsulü içeren çeşitli bir diyet olduğunu gösterirken, jeolojik çevreyi yansıtan izotoplar çoğu insanın yaşamları boyunca uzun mesafeler kat etmediğini gösterdi.

(Göçebe İskitler Geriye Ne Bıraktı?)

Bu sonuçlar, İskit nüfusunun homojen bir kültür olmadığını, ancak bazı yerlerde tarıma bağımlı olarak daha hareketsiz yaşamlar süren daha çeşitli bir grup olduğu anlayışını destekliyor.

Bilim insanları, gelecekteki araştırmaların bu çalışmayı, farklı kuşak insanları daha çeşitli coğrafi konumlarda karşılaştırmak için genişletmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Bu çalışma, arkeologların İskit olmanın ne anlama geldiğine dair daha eksiksiz bir fikre doğru ilerlemelerine yardımcı olacak.

“Çoklu izotopik çalışmamız, çok geniş bir çevrede yaşayan İskit göçebelerine dair romantik fikirlerine meydan okuyor. Klasik İskit bağlamlarındaki bazı bireylerin uzun mesafeler katetmelerine rağmen, çoğunluğun yerleşim yerlerinde yerel kaldığını, darı çiftçiliğini yaptığını ve karma ekonomik sistemlerde hayvancılık yaptığını gösteriyoruz.”


Public Library of Science. 11 Mart 2021.

Makale: Ventresca Miller AR, Johnson J, Makhortykh S, Gerling C, Litvinova L, Andrukh S, et al. (2021) Re-evaluating Scythian lifeways: Isotopic analysis of diet and mobility in Iron Age Ukraine. PLoS ONE 16(3)

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login