İnsanlar Canlıların %83’ünün Yok Olmasına Neden Oldu

Yapılan bir araştırmaya göre insanlar tüm canlıların çok küçük bir kısmını oluşturuyor ancak buna rağmen dünyadaki yaşam üzerinde aşırı bir etkisi var.

Shot of a group of cows standing inside a pen in a barn

Yapılan araştırmaya göre 7,6 milyar insan, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yüzde 0,01’ini oluşturuyor. Ancak buna rağmen insanlık ortaya çıktığı ilk günden beri, gezegendeki vahşi hayvanların yüzde 83’ünün, bitkilerin ise yarısının yok olmasına yol açtı.

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre insanlar, yeryüzünün sanılandan çok daha küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen canlıların yok olmasına sebep oluyor.

Araştırmaya göre, bakteriler beklenildiği gibi dünyadaki biyokütlenin yüzde 13’ünü oluştururken, bitkiler ise yüzde 82 ile en kalabalık grup.

(İnsanlar Yüzünden Yakında En Büyük Memeli İnekler Olabilir)

Böcekler, mantarlar, balıklar ve diğer bütün canlılar ise dünyanın biyokütlesinin sadece yüzde 5’ini oluşturuyor.

Şaşırtıcı sonuçlardan biri de, okyanustaki hayatın, gezegendeki biyokütlenin yüzde 1’ini temsil ediyor olması.

Araştırmanın başında bulunan, İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Prof. Ron Milo, “Biyokütlenin farklı bileşenlerini oluşturan parçalara dair kapsamlı ve bütüncül bir araştırmanın daha önce olmamasına çok şaşırdım. Umarım bu araştırma insanların Dünya’da ne kadar baskın bir rol oynadığına ilişkin bir bakış açısı sunar.” diyor ve şimdi çiftlik hayvanlarının büyük çevresel etkisi nedeniyle daha az et yemeyi tercih ettiğini ekliyor.

Yeme alışkanlıklarımız dünyayı belirliyor

Bazı bilim insanları yeryüzünün içinde bulunduğu çağı Antroposen yani İnsan Çağı olarak adlandırıyor. Yapılan bu son araştırmada da bu tanımın izlerini bulmak mümkün.

Araştırma, kümes hayvanlarının dünyadaki bütün kuşların 70’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Böylelikle kuşların sadece yüzde 30’unun vahşi olduğunu görülebiliyor.

Memelilerde ise durum daha da çarpıcı. Memelilerin yüzde 60’ı çoğu büyükbaş hayvan ve domuz olmak üzere çiftlik hayvanı. Yüzde 36’sı insan, yüzde 4’ü ise vahşi memeliler.

(Dünyadaki Dev Canlıların Yok Oluşundan İnsanlar mı Sorumlu?)

Araştırmanın başında bulunan Milo, “Çocuklarımla yapboz yaptığımda genelde bir filin yanında zürafa, onun yanında da gergedan olur. Eğer dünyada olan bitenin daha gerçekçi bir tablosunu vermek isteseydim, bir ineğin yanında bir inek, onun yanında da bir tavuk olurdu.” diyor.

Milo, insanların gezegendeki etkisinin asıl olarak yediklerimizle kendini gösterdiğini vurguluyor:

“Beslenme tercihlerimiz hayvanların, bitkilerin ve diğer organizmaların üzerinde büyük bir etkiye sahip.

“Bu çalışmanın insanların nasıl bir tüketimde bulunduklarına yönelik olarak bir bakış açısı sağlamasını isterim. Ben vejetaryen olmadım, ancak çevresel etmenler karar almamda etkili oluyor, et ya da tavuk mu, yoksa soya peyniri mi tüketmek isterim?”

Çiftçilik, odunculuk ve gelişmek için yabani habitatın yok edilmesi, birçok bilim insanının, Dünya’nın dört milyar yıllık tarihinde meydana gelen altıncı kitlesel yok oluşu düşünmelerine yol açtı. Dünyadaki hayvanların yaklaşık yarısının son 50 yılda kaybolduğu düşünülüyor.

Ancak,  insanlar tarıma başlamadan önceki zamanlar ile sanayi devriminin karşılaştırılması, büyük yok oluşların tüm boyutlarını ortaya çıkarmaya başladı. Farelerden fillere kadar yabani memelilerin sadece altıda birinin kalmış olması, bilim adamlarını bile şaşırtıyor. Okyanuslarda, üç yüzyıl süren balina avcılığı, okyanuslardaki deniz memelileri beşte bire kadar azalttı.

(İnsanlar Artık Yeni Türler Yaratarak ve Yok Ederek Evrimi Yönlendiriyor)

İnsanlığın üstünlüğüne rağmen, ağırlık anlamında Homo sapiens oldukça zayıf kalıyor. Tek başına virüsler, tıpkı solucanlar gibi, insanların üç katı daha fazla ağırlığa sahip. Balıklar insanlardan 12 kat ve mantarlar 200 kat daha büyük.

Fakat doğal dünya üzerindeki etkimiz muazzam ölçüde büyük.


BBC. The Guardian. 22 Mayıs 2018.

Makale: Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo. 2018. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login