İnsan ve Goril Soyları 10 Milyon Yıl Önce Birbirinden Ayrıldı

Gorillerin ilk akrabalarına ait olduğuna inanılan fosiller, insan ve goril soyunun 10 milyon yıl önce birbirinden ayrılmış olabileceği fikrini ortaya çıkardı. Buluntular, maymun ve insan soyunun ilk evrimiyle ilgili tartışmalara bir son verebilecek nitelikte. Bu daha önceki çalışmalardan milyonlarca yıl daha erken bir tarih.

goril1

Chororapithecus abyssinicus’a ve dişi bir gorile ait dişler

İnsan evriminin fosil kanıtları hala biraz düzensiz olsa da, insan evrimi, şempanze ve goril gibi büyük maymunların evriminden daha kolay anlaşılabiliyor. Tokyo Üniversitesi paleantropoloğu ve araştırmanın baş yazarı Gen Suwa, Afrika’da büyük maymun fosillerinin bulunmasından bu yana, bazı bilim insanlarının Afrikalı maymunların ve insanların atalarının Avrasya’da ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini savunduklarını belirtiyor.

Suwa ve ekip arkadaşları, maymun ve insan soyunun evrimini açıklayabilmek için, Etiyopya’daki Afar çukurunda çeşitli incelemeler gerçekleştirdiler. Afar çukurunda daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda ilk hominidlere, yani maymun soyundan kopuş dönemine tarihlendirilen insan ve insanımsı türlere ait bazı fosiller ortaya çıkarılmıştı.

Araştırma ekibi, Afar çukurunda bulunan ve bilinen en eski çökelti olan Chorora Oluşumu’na odaklandı. (Oluşum, ismini bölgedeki Chorora isimli bir köyden alıyor)

Suwa ve çalışma arkadaşları 2007 yılında, Chorora Oluşumu’nda Chororapithecus abyssinicus olarak adlandırdıkları soyu tükenmiş bir maymuna ait, goril dişi boyutunda 9 diş keşfettiler. (Chororapithecus “Chorora’lı maymun” anlamına gelirken, abyssinicus kelimesi Etiyopya’nın önceki adı olan Abyssinia’dan geliyor.)

Chororapithecus’un dişleri yalnızca bitki sapı ve yaprak yemeye uygun görünüyordu ve günümüz gorillerinin dişlerine benziyordu. Suwa, “Bu, Chororapithecus’un goril soy ağacının dallarından birini temsil ettiği anlamına geliyor olabilir.” diyor. Buradan yola çıkarak, Suwa ve ekibi Chororapithecus’un kaç yaşında olabileceğini saptamak istediler, çünkü böylece insan ve goril soyunun ilk olarak ne zaman birbirinden ayrıldığını belirleyebileceklerdi.

goril2

Araştırmacılar, Chorora Oluşumu’nda bulunan fosillerin alt ve üst tabakalarında yer alan volkanik taş örneklerini ve bir zamanlar manyetize olan çökelti parçacıklarını inceleyerek Chororapithecus’un neredeyse 8 milyon yaşında olabileceğini gösteren yeni bir kanıt elde ettiler.

Bu fosillerin yaşı ve konumu, insan ve günümüz maymunlarının Asya değil, Afrika kökenli olduğu görüşünü güçlendirdi.

Suwa, “Şimdiye kadar, Sahra’nın güneyinde bulunan hiçbir memeli fosili kesin bir şekilde 8-9 milyon yıl öncesine tarihlendirilmemişti. Afrika’da bulunabilecek, bu önemli periyoda ait herhangi bir fosil, insanının kökenini ve ortaya çıkışını açıklamaya yardımcı olabilir. İşte bu fosiller, bunu yapabilecek ilk fosiller.” dedi.

“Şimdiye kadar birçok bilim insanı, özellikle genetikçiler, insan-şempanze ayrımının 5 milyon yıl kadar yakın bir zaman önce gerçekleştiğini ve insan-goril ayrımının da yalnızca 7-8 milyon yıl önce gerçekleştiğini düşünüyordu. Bu düşünceler fosil kanıtları ile çelişiyor.” diyor Suwa.

Yeni bulgular Chororapithecus’un 8 milyon yaşında olduğunu gösteriyor, bu da “insan ve goril ayrımının bundan birkaç milyon yıl daha önce gerçekleşmiş olması gerektiği anlamına geliyor.” diyor Suwa. Araştırma, insan-goril ayrımının 10 milyon yıl önce ve insan-şempanze ayrımının da 8 milyon yıl kadar önce gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

________________________________________________________________________________
Livescience. 10 Şubat 2016.
Makale: http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7589/full/nature16510.html

Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Şu anda uluslararası bir oyun şirketinde lokalizasyon uzmanı olarak çalışıyor. Bir arkeoloji gönüllüsü ve bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Bilgisayar oyunlarını ve mitolojiyi çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login