İnfografik Anlatımla Antik Mısır Tanrıları

Antik Mısırlılar; yüzlerce tanrı ve tanrıçanın yer aldığı ve kafa karıştıracak kadar karmaşık panteonlarıyla, gelişmiş bir din yaratmıştı. Dünyadaki birçok kültürün etkilendiği ve senkretik ilişkiler kurduğu bu panteon, günümüzde hala popüler kültürde kendine yer buluyor.

Sekhmet

Antik Mısır’ın panteonundan en genel anlamda bahsetmek gerekirse, başlıca büyük tanrılarının, Osiris, İsis ve Horus üçlemesinden meydana geldiğini söylemek gerekir. Tanrı Osiris, eşi İsis ve oğulları Horus’dan oluşan bu üçleme hakkındaki mitler, eski yaratılış ve kurtuluş tasavvurlarında geçer.

(İnfografik Anlatımla İnsanlığın İlk Anıtsal Tapınağı Göbekli Tepe)

Genel olarak başlangıçta gökyüzü tanrıçası Nut ile yeryüzü tanrısı Geb arasındaki birliktelikten Osiris, İsis, Seth ve Neftis adlarını taşıyan dört ilahi çocuğun meydana geldiğini bilmek gerekir. Bu tanrıların en büyüğü olan Osiris, bilge ve cömert bir kral olarak hükmetmiş ve kız kardeşi İsis ile evlenmişti. Sonrasında kardeşi Seth tarafından öldürülen Osiris, İsis’in de büyülü desteğiyle, yeraltı dünyasının hükümdarı olmuştu. Hain amcasını deviren Horus da dünyanın hükümdarı haline gelmişti. Artık bütün firavunlar onun vücutlaşmış şekli sayılıyordu.

Antik Mısırlıların yarattığı bu inanç sistemindeki tanrılar, tanrıçalar ve ilişkilendirildikleri anlamlar, elbette burada anlattığımızdan çok daha fazla karakter ve anlam içeriyor. Fakat bu kadim dini, özet olarak daha iyi anlayabilmek için sizlere bir infografik anlatım sunuyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi. Sosyoloji yüksek lisansı icin hazırlanıyor.

You must be logged in to post a comment Login