İklim değişiklikleri Güney Amerika Yerlileri Üzerinde Büyük Etki Yarattı

Avrupalı işgalciler 1492 yılında Güney Amerika’ya gelmeden önce yaşanan iklim değişiklikleri, kıtanın yerli toplum yapısında bozulmalar yaratmış olabilir.

Avrupalıların Güney Amerika’da gerçekleştirdiği kolonizasyon kıtada büyük bir yıkıcı etki bıraktı. Bu savaş yerli Amerikalıların büyük çoğunluğuna salgın hastalıklar, kitle göçleri ile beraber yüzde 95 oranında ölüm getirdi.

Exeter Üniversitesi liderliğinde Güney Amerika’da yürütülen multidisipliner çalışmalar bu dönemde gerçekleşen iklimsel değişikliklerin toplum üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Arkeologlar, paleontologlar ve iklim bilimciler yaptıkları araştırmalarda iklim değişikliğinin işgalden yüzyıllar önce Güney Amerika toplumunda büyük etki bıraktığı sonucuna vardılar. Fakat bu sonuçlar, Güney Amerika toplumlarının Avrupalılar ile temasa geçmesinden önce şu ana kadar kabul görmüş genel varsayımlar ile çelişmekte.

İklim yapısı ile alakalı pek çok verinin ele alındığı çalışmada yağmur miktarı artışları ile beraber arazi kullanımınında bazı değişikler ortaya çıktığı anlaşıldı. Bugün bölgedeki savanların MS. 1400’de yağmurlar ile bataklık durumunda olduğu anlaşıldı. Arazi kullanımında ortaya çıkan bu değişimler toplumsal yapıyı da etkiledi. Özellikle Orta Brezilya’da o döneme kadar geleneksel köy planı olan yuvarlak plan, yağışların ve geniş arazi yangınlarının baş gösterdiği dönemde terk edilmiş.

Araştırmacılar ova alanlarında yoğun karbondioksit oranı değişikliklerine dair bazı ipuçları buldular. Ancak eldeki kültürel ve iklimsel verilerin tam olarak karşılaştırmasını yapabilmek bugün için pek kolay değil gibi gözüküyor.

Ama araştırmacılar Avrupalılar Amerika’ya gelmeden önce bölgede yaşanmış olabilecek küçük bir buzul çağı etkisinden bahsetmekteler.


Exeter.ac.uk

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login