Hobbitlerin Köken Sorunu Nihayet Çözüldü

2003 yılında Endonezya’nın Flores adasında keşfedilen ve küçük bir insan türü olan Homo Floresiensis’in kemikleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, bu türün büyük olasılıkla Afrika’da bir atadan evrimleştiğini ve yaygın olarak inanıldığı gibi Homo erectus’tan gelmediğini gösterdi.

Solda Homo floresiensis ve sağda Homo sapiens. Modern insanın beyni Hobbit türünün 3 katı büyüklüğündeydi. F: Peter Brown.

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, küçük boylarından dolayı “hobbit” olarak adlandırılan Homo floresiensis’in, büyük olasılıkla Homo habilis’in kardeş türü olduğuna karar verildi. Homo habilis, 1.75 milyon yıl önce Afrika’da bulunmuş bilinen en eski insan türlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Çalışmada elde edilen verilerde, Homo floresiensis’in, Endonezya’nın Java anakarasında keşfedilen fosillerle aynı bölgede yaşamış olduğunu ve diğer erken hominid olan Homo erectus’tan evrimleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varıldı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji bölümünden araştırmanın baş yazarı Dr. Debbie Argue, sonuçların, Homo floresiensis keşfedildiğinden bu yana süren sıcak tartışmaların dinmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Dr Argue, “Analiz, soy ağacında Homo Floresiensis’in muhtemelen Homo Habilis’in kardeş türü olduğunu gösteriyor. Bu da, bu iki türün ortak bir ata paylaştığı anlamına geliyor.” diyor.

“Homo floresiensis’in Afrika’da evrimleşmiş ve sonrasında göç etmiş olasılığı da var. Ya da ortak ataları Afrika’dan göçtükten sonra bir yerde Homo Floresiensis’e evrilmiş olabilir.”

Homo floresiensis canlandırması.

Homo floresiensis’in Flores adasında 54.000 yıl öncesine kadar yaşamış olduğu biliniyor.

Yeni bulunan türlerin insanın evrim ağacına uyduğunu gösteren araştırma, Avustralya Araştırma Konseyi’nin araştırmacılara 2010 yılında verdiği bir hibe sonucunda yapıldı. Daha önceki araştırmalarda çoğunlukla kafatası ve alt çene üzerinde yoğunlaşılmıştı. Fakat bu araştırmada, kafatası, çeneler, dişler, kollar, bacaklar ve omuzlar arasında değişen 133 veri noktası kullanıldı.

Dr Argue, Homo floresiensis’in Homo erectus’tan evrimleştiği teorisini hiçbir verinin desteklemediğini söylüyor.

“Homo floresiensis’in Homo erectus’un soyundan gelip gelmediğine de baktık.” diyen Argue, “Aile ağacımızda bu türleri birleştirmeyi denediğinizde, çok desteksiz bir sonuç elde ettiğinizi keşfettik. Yaptığımız tüm testler, bu teorinin geçerli olmadığını gösteriyor.”

Dr Argue iddiasının, Homo floresiensis’in çene yapısı gibi birçok özelliğinin Homo erectus’tan daha ilkel olması gerçeği ile desteklendiğini belirtiyor.

“Mantıksal olarak, bu gerilemenin olabilmesi çok zor gözüküyor. Homo erectus’un çenesi neden Homo floresiensis’te gördüğümüz ilkel koşullara geri dönsün?”

Dr Argue yaptıkları analizlerin aynı zamanda, Homo floresiensis’in 1.75 milyon yıl öncesinden daha erken ayrılmış olabileceği teorisini de destekleyebileceğini söylüyor.

‘Hobbit’ (solda) ve modern insan (sağda) kafatasları. F: Equinox Graphics/SPL

“Eğer Homo florensiensis, en erken Homo habilis’ten daha önce evrimleşseydi, bu durum Homo florensiensis’i çok daha ilkel hale getirirdi.”

Flinders Üniversitesi’nden Profesör Mike Lee ve Güney Avustralya Müzesi, verileri analiz etmek için istatistiksel modelleme kullandı.

Profesör Mike Lee, “Analizleri yaptığımızda, Homo florensiensis’in Homo habilis’le olan ilişkisi için net bir kanıt vardı. Homo floresiensis, insan evrim ağacında çok ilkel bir konumda bulunuyordu. Homo florensiensis’lerin Homo erectus’la ilişkili olmadığına %99 emin olabiliriz. Ayrıca hastalıklı birer Homo sapiens olmadıklarına da neredeyse %100 ihtimal veriyoruz.’’ diyor.”

Hobbitlerin Soyu Sanılandan Çok Daha Önce Tükenmiş

Dünyadaki Tek İnsan Türü Olmamızın Nedeni

Hobbit’lerin Hastalıklı Homo sapiens Olmadığı Kesinleşti


Science Daily. 21 Nisan 2017.

Makale: Argue, D., Groves, C. P., Lee, M. S., & Jungers, W. L. (2017). The affinities of Homo floresiensis based on phylogenetic analyses of cranial, dental, and postcranial characters. Journal of Human Evolution.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login