Hint Uygarlığıyla Bağlantılı 2.500 Yıllık Bir Hançer Bulundu

Tamil Nadu eyaletinde bulunan bir hançer, 2.500 yıl öncesine kadar gelişen bir şehir merkezine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Demir hançerin iyi korunmuş ahşap sapı, araştırmacıların Konthagai’de bulunan eserleri tarihlemelerine yardımcı olabilir. C: Tamil Nadu Arkeoloji Bölümü.

Güney Hindistan’daki Konthagai köyünde çalışan arkeologlar, iskelet kalıntılarının yanında bir mezar turnesinde korunmuş olan paslanmış bir demir hançer buldu. Bu keşif, Tamil Nadu eyaletinde eski Keeladi uygarlığına ışık tutmayı amaçlayan büyük bir kazı çalışmasının parçası.

Hançerin 40 cm’lik çelik bıçağı paslanmış ve ikiye bölünmüş olsa da, ahşap sapının bir kısmı sağlam durumda. Tamil Nadu Arkeoloji bölümü müdürü R. Sivanandam, bu tür bir silahın, milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanan Sangam döneminde savaşçılar tarafından kullanıldığını söylüyor.

Ahşabın günümüze kadar olağandışı korunma durumu, araştırmacıların sahada bulunan eserleri tam olarak tarihlemelerine izin verebilir. Sivanandam, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir laboratuvarın hançer sapını tarihlendirmeye çalışacağını söylüyor.

(Hindistan’ın Unutulan Kudret Simsarı Begum Samru)

Şubat ayında kazı sezonunun başlamasından bu yana Konthagai’deki arkeologlar 25 turne keşfettiler. Bazıları kemikler, silahlar ve diğer nesnelerle doluydu. Tamil Nadu’daki Madurai Kamaraj Üniversitesi’nden bilim insanları, insan kalıntıları üzerinde DNA testleri yapıyorlar.

Araştırmacılar Konthagai’nin Keeladi uygarlığı için bir mezar yeri olduğunu düşünüyor. Ekipler, medeniyete adını veren yer olan Agaram, Manulur ve Keeladi köylerinde de antik Keeladi sahalarını kazıyor.

Tamil Nadu Arkeoloji Bölümü’ne göre, eserlerin karbon tarihlendirilmesi milattan önce 580 yılına kadar uzanıyor. Kazılarda, antik Keeladi halkının tarımsal faaliyetlerine işaret eden çok sayıda inek, öküz, bizon ve keçi iskeleti bulundu. Arkeologlar ayrıca çatıları desteklemek için kullanılan ahşap direkleri tutmuş olabilecek kil zeminli, tuğla duvarlı ve kazık çukurlu yapılar buldular. Bölgede bulunan eserler, uygarlık mensuplarının masa oyunları oynadıklarını ve Tamil-Brahmi yazısını kullanarak çanak çömlek üzerine harfler yazdıklarını gösteriyor.

Keeladi uygarlığı, ünlü İndus Vadisi/ Harappa uygarlığı ile bağlantılı olabilir. C: Tamil Nadu Arkeoloji Bölümü.

Bölgede yapılan birçok keşif, milattan önce 500’lü yıllara tarihleniyor. Bu tarih, tarımsal üretim fazlalığının, insanların alt kıtada “ikinci kentleşme” olarak bilinen kent merkezleri inşa etmelerini sağladığı tarih olarak biliniyor. (İsim, milattan önce 2500 civarında başlayan Harappa veya İndus Vadisi uygarlığının çok daha önceki” ilk kentleşmesi” ile bir karşıtlığı yansıtıyor.) Bilim insanları daha önce ikinci kentleşmenin çoğunlukla Kuzey Hindistan’daki Merkezi Ganj Ovası boyunca gerçekleştiğine inanırken, yeni kanıtlar benzer bir fenomenin güneyde de meydana geldiğini gösteriyor.

Sivanandam, Keeladi alanlarındaki bulguların antik endüstriyel üretim alanlarının kanıtlarını gösterdiğini söylüyor. Arkeologlar eğirme ve dokuma aletleri, kumaş boyama yerleri, tuğla fırınları ve seramik atölyeleri buldular.

2019’da, Keeladi’deki keşifler, orada yaşayan topluluğun Harappan medeniyetinden gelmiş olabileceğini gösteriyor. Sayıları azaldıkça, halkı yeni bir hayata başlamak için güneye gitmiş olabilir.

Bulgular ayrıca, esas olarak Tamil Edebiyatı ile bilinen Sangam dönemi hakkında maddi kanıtlar sunuyor. Arkeolojik kanıtlara dayanarak, bazı araştırmacılar şimdi Sangam döneminin, milattan önce 600 civarında daha önce düşünülenden daha erken başladığını söylüyor.

Devlet Arkeoloji Departmanı Sekreteri T. Udayachandran, medeniyetin yerli, iyi gelişmiş, kendi kendini idame ettiren bir şehir kültürü olduğunu ve bir endüstri ve yazı ile o dönemin insanlarının oldukça okuryazar olduğunu belirtiyor.


Smithsonian Magazine. 11 Ağustos 2021.

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu.

You must be logged in to post a comment Login