Hatay’da Bulunan Mevsimler Mozaiği

Daphne (Harbiye) Antik Kenti’nde Kırmızı Kaldırım Evi’nde bulunan Mevsimler Mozaiği, MS 2. yüzyıla tarihleniyor. Günümüzde Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

(C: Flickr/archstanton)

Bu kırmızı zeminli gösterişli mozaik, dokuz dikdörtgen ve kare panelden oluşuyor. Kenardaki panellerin, merkez panele göre zıt yönlere bakan bir perspektif ile işlendiği görülüyor. Geometrik desenlerden oluşan bordürün yanı sıra, her bir panelin çevresi dalga motifiyle çerçeveleniyor.

Panonun köşelerinde, her biri bir mevsimi simgeleyen kanatlı figürler yer alıyor. İlkbahar, Yaz ve Sonbahar panoları kanatlı Eros figürleri ile simgelenirken, Kış panosu kanatlı Zafer figürü ile temsil ediliyor.

(C: Flickr/archstanton)

İlkbahar panosunda Eros’un boynunda kırmızı çiçeklerden bir girland ve sağ elinde içi dolu bir kase bulunurken, Yaz panosunda sağ elinde başak demeti sol elinde ise orak tutuyor. Sonbahar panosunda kısa bir tunik giyen Eros’un başında meyveli yapraklardan oluşan bir çelenk, sol elinde ise meyve dolu bir sepet taşıyor. Kış panosunda ise tüm vücudu örten uzun bir tunik giyen Kanatlı Zafer figürünün sol elinde şarap kadehi görülüyor.

Yaz mevsimini gösteren mozaik pano. (C: Flickr/archstanton)

Köşelerdeki Mevsim panolarının dışında, merkez panoda Andromache ve Astyanax sahnesi yer alıyor. Troya’daki Zeus tapınağında geçen sahnede, Odysseus ya da Neoptolemus’un, Hektor ve Andromache’nin oğlu olan Astyanax’ı, şehrin surlarından fırlatmak için elinden tutup çektiği görülüyor. Sağ tarafta Andromache, sol tarafta olasılıkla bir dadı figürü yer alıyor.

Andromache ve Astyanax sahnesinin yer aldığı merkez pano. (C: Flickr/archstanton)

En üstteki panoda İo ve Agros sahensi bulunuyor. Çoban olduğunu vurgulayacak şekilde bir asa ve pan flüt taşıyan Argos, sağ elinde büyük bir yaprak tutan tanrıça Hera, ve Argos ile Hera’nın konuşmasını dinleyen İo figürleri görülüyor.

Sağdaki panoda Adonis’in Vedası tasviri bulunuyor. Sahnede solda uzun iki cirit sopasını omzuna dayamış olan Adonis, ortada Eros, ve sağlda Adonis’le vedalaşan Aphrodite figürleri yer alıyor.

Phaedra ve Hippolythos tasvirinin yer aldığı mozaik pano. (C: Flickr/archstanton)

Soldaki panoda Phaedra ve Hippolythos figürleri yer alıyor. Mitolojiye göre Theseus’la bir Amazonun oğlu olan Hippolytos, Artemis’e saygı gösterirken Aphrodite’yi hor görür. Onda öç almak isteyen tanrıça da Hippolytos’un üvey annesi Phaidra’yı ona aşık eder.

Meleager ve Atalanta’nın yer aldığı av sahnesi. (C: Flickr/archstanton)

En alt orta panelde ise Meleager ve Atalanta’nın Kalydon domuz avı sahnesi görülüyor. Atalante solda, Meleager ortada, başka bir avcı ise sağda yer alıyor.

You must be logged in to post a comment Login