Güneybatı Bulgaristan’da Miken Dönemine Ait Yeni Bulgulara Rastlandı

Bulgaristan’ın güneybatısındaki dağlık bölgede bulunan ve döneminin önemli yerleşmelerinden olan Bresto’da yeni Miken malzemeleri bulundu.

bulgaria01a

Bulgaristan’ın güneybatısında bulunan Geç Tunç Çağı’na tarihlenen Bresto yerleşmesinde parfüm veya merhem gibi malzemeler için kullanılan bir Miken alabastron’u bulundu. Bu bölgede Miken malzemesine nadiren rastlandığı göz önünde bulunduğunda Ege’nin Miken sarayları ile Bulgaristan’ın dağlık bölgesi arasındaki ilişkiye bu yerleşme yeni bir ışık tutabilir.

Razlog bölgesinde bulunan Bresto yerleşmesi Tunç çağı yerleşmelerinin genel özelliklerini göstermekte olan korunaklı bir yerleşim. Brestodaki kazılar Almanya’dan Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Yeni Sofya Üniversitesi arkeologları ve Avusturya, ABD ve İngiltere’den öğrencilerin katılımı ile sürdürülmekte.

bulgaria04

Bresto yerleşimi Nestos nehrinin kolları tarafından çevrilmiş olan bir tepenin yamacında yer almakta. Miken alabastron’u ise burada büyük apsisli bir binanın içinden bulunmuş.

Bresto araştırmacıları oldukça korunaklı bir alanda dağlar arasında bulunan bu yerleşmenin zenginliğinin ve Ege ile olan uzak mesafe ilişkilerinin anlaşılmasının önemli olduğunu düşünmekte.

Bresto yerleşmesi masif sur duvarları ile Batı Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan’daki diğer Tunç yerleşmeleri hiç bir paralellik göstermeyen bölgenin en önemli yerleşmesi konumunda. Brestodaki yapısal görüntü Troya’nin altıncı yerleşim katındaki yapıya benzemekte.

Truva_Sehri

Miken kabı Bresto için nadir rastlanan bir buluntu olmamakla beraber gelecekte devam edecek çalışmalarda bu önemli yerleşmenin dönemin bölgedeki en önemli politik gücü Mikenler ile olan ilişkisini anlamada ve uzak mesafeli karasal ticaret ağını açıklamakta önemli bir yeri olabileceği düşünülüyor.


Balkan Heritage Field School

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login