Guatemala’da Devasa Bir Maya Yerleşimi Keşfedildi

Yeni araştırma, Guatemala’da 2.000 yıldan daha eskiye dayanan, piramitleri ve top sahalarıyla yaklaşık 1.000 Maya yerleşimini ortaya çıkardı.

C: Richard D. Hansen et al. (2022)

Yeni bir araştırmaya göre arkeologlar, 2.000 yıldan daha uzun bir süre önce Guatemala’nın kuzeyinde geniş bir antik Maya uygarlığının kalıntılarını keşfettiler.

Bu uzun süredir kayıp olan kentsel ağ, 1.683 kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 1.000 yerleşim birimini kapsıyordu ve LiDAR olarak bilinen havadaki lazer cihazlarıyla haritası çizilen muazzam bir geçit sistemiyle birbirine bağlanmıştı.

LiDAR araştırmasının sonuçları, Guatemala’nın Mirador-Calakmul Karst Havzasında (MCKB) Maya alanlarının, MÖ 1000’den MS 150’ye kadar uzanan “Klasik Öncesi” dönemde bu alandaki önceden seyrek insan yerleşimi kavramına meydan okuyan olağanüstü bir yoğunluğunu ortaya çıkardı.

Bir arkeolog ve Mirador Havzası Projesi’nin direktörü olan Richard Hansen liderliğindeki bilim insanları, Meksika, Guatemala ve Belize’nin bazı kısımlarını kapsayan bir bölge olan Maya Ovalarında bugüne kadar yayınlanan en büyük, bitişik, bölgesel LiDAR çalışmalarından birine bir bakış sunuyor.

LiDAR araştırması, MCKB’de yoğunlaşan Maya sitelerinin olağanüstü bir yoğunluğunu ve dağılımını ortaya çıkardı. Birçoğu, 177 kilometrelik yükseltilmiş yolları içeren geniş bir geçit ağı ile doğrudan veya dolaylı olarak birbirine bağlantılıydı. Geniş alana yayılmış uygarlık, daha küçük yönetimlerin örgütsel yeteneklerine meydan okuyan ve potansiyel olarak Klasik Öncesi dönemde yönetim stratejilerini tasvir eden emek yatırımlarına işaret ediyor.

LiDAR, lazer darbelerinin bir alıcıya geri dönmesi için geçen süreye dayanan ayrıntılı haritalar oluşturmak için lazerleri yüzeylerden sektiren bir uzaktan algılama teknolojisi. Bu yöntem, diğer birçok alanın yanı sıra arkeolojide devrim yarattı çünkü yoğun bitki örtüsü altında gömülü olabilecek geçmiş insan faaliyetlerinin izlerini ortaya çıkarabilir. Bu, Maya araştırmacıları için çok yaygın bir sorun.

Hansen ve meslektaşları, eski yerleşim yerlerinin gizli izlerini aramak için LiDAR cihazlarını MCKB üzerinde yıllarca yaklaşık 600 metre yükseklikte uçurdular.

Araştırma, merkezi ve karmaşık bir siyasi yapının varlığını düşündüren devasa platform ve piramit yapıları dahil olmak üzere yeni ve daha önce bilinmeyen çağdaş sitelerin yoğun konsantrasyonlarını ortaya çıkardı.

Bu yapılar, Mezoamerika sporları oynamak için düzinelerce top sahası ve kanallar ile rezervuarlardan oluşan karmaşık bir su yönetim sistemini içeriyordu.

Ekip ayrıca, Maya metropolü El Mirador’da bulunan ve önemli bir kamu cazibe merkezi ve birkaç geçit için merkez üssü olarak hizmet veren 70 metre yüksekliğindeki Danta piramidinin kalıntılarını da araştırdı.

Yapının altındaki ana kayanın doğal konfigürasyonlarına bağlı olarak, yapının tamamı 6.000.000 ila 10.000.000 kişi-gün işçi çalıştırılabilirdi, bu da daha düşük hiyerarşik siyasi ve ekonomik statüye sahip yönetimlerin kapasitesini aşardı. Dolayısıyla yapı, böylesine muazzam bir büyümenin sosyopolitik ve ekonomik hamisi olarak yüksek düzeyde bir örgütlenme olduğuna işaret ediyor.

Göz kamaştıran yeni keşif, bu ormanlık havzanın hareketli şehirlerinde 1000 yılı aşkın süre boyunca yaşayan insanlara ışık tutuyor. Hansen ve ekibi, gelecekteki araştırmaların bu eski uygarlığın sırlarını ortaya çıkarmaya devam edeceğini ve belki de yüzyıllardır gizli kalan yeni yerleşim yerlerini keşfedeceğini umuyor.

Araştırmacılar, “Orta ve Geç Preklasik dönemlerde bir krallık-devlet olarak antik siyasi ve ekonomik yapının iskeleti, Mirador-Calakmul Karst Havzasında cezbedici bir varlığa sahipti.” diyerek makalelerini sonlandırıyor.


Vice. 21 Aralık 2022.

Makale: Richard D. Hansen et al. (2022). LiDAR analyses in the contiguous Mirador-Calakmul Karst Basin, Guatemala: an introduction to new perspectives on regional early Maya socioeconomic and political organization, Ancient Mesoamerica.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login