Gökçeada’da 8.000 Yıllık Anıtsal Yapı Bulundu

Gökçeada’da T biçimli dikilitaşı olan ve MÖ 6.000 yıllarına tarihlenen anıtsal bir yapı bulundu. Yapıda muhtemelen ritüelistik aktiviteler gerçekleştiriliyordu.

Gökçeada’da bulunan dikilitaşlı anıtsal yapı, daha geç bir dönem olsa da Göbeklitepe ile benzerlikler taşıyor. C: AA

Gökçeada’daki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü’nde, milattan önce 6.000’e tarihlenen, çeşitli ritüellerin yapıldığı alanın parçası olduğu değerlendirilen anıtsal bir yapı bulundu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü’ndeki arkeolojik kazılarda 8.000 yıl öncesinden kalma anıtsal yapı kompleksi bulundu.

2009 yılından beri Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığındaki ekip tarafından arkeolojik kazıların yürütüldüğü höyük, Türkiye’nin en batısında bilinmeyen bir döneme ışık tutuyor.

(Gökçeada’da 8.000 Yıllık Binada Köpekbalığı Dişi Bulundu)

Prof. Dr. Erdoğu, kazıların Uğurlu köyünün 900 metre doğusunda yer alan höyük ile civarda kamulaştırılan alanda devam ettiğini söyledi.

Bu yıl kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Erdoğu, elde edilen verilerin Gökçeada’nın geçmişine ışık tutacağını söylüyor.

Gökçeada’da yer alan Uğurlu-Zeytinlik Höyüğünde yürütülen kazılar.

T biçimli dikilitaş

Adadaki insan varlığının 8.800 yıl öncesine tarihlendiğini belirten Erdoğu, şunları söyledi:

“Bu yılki kazılarda milattan önce 6.000 yıllarına tarihlendirilen anıtsal bir yapıyı ortaya çıkardık. Bu yapı hem Ege adaları hem de Batı Anadolu için önemli bir keşif. Göbeklitepe dikili taşlarını anımsatan iki parça halinde yapılmış ‘T’ biçimli bir dikili taş, iç içe geçmiş 7 metre uzunluğunda duvarlarla birbirine yerleştirilmiş. Özellikle Yakın Doğu’da kamusal yapı olarak adlandırılan, bazılarına göre tapınak oldukları düşünülen anıtsal yapıların benzerlerinin batıya gittikçe kaybolduğu düşünülmekteydi. Uğurlu’da bulunan bu yapı daha geç bir Neolitik dönemde de olsa benzer unsurlar içeren anıtsal yapıların batıda da varlığını ortaya koyması bakımından önemli.”

Ritüelistik bir yapının parçası

Erdoğu, 2009’dan bu yana her kazı döneminde adada farklı bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Anıtsal yapı keşfinin, önceki kazılarla bağlantılı sonuçlar ortaya çıkaracağına inandıklarını belirten Erdoğu, “Bulunan bu anıtsal yapı, insanların bir araya geldiği, bir takım etkinlik ve ritüellerin yapıldığı bir alanın parçası gibi duruyor.” dedi.

(Şanlıurfa’da Yeni Bir Göbeklitepe: Harbetsuvan Tepesi)

Prof. Dr. Erdoğu, bu anıtsal alanın “terrazzo” tabanlı, daha erkene tarihlenen bir yapının üstünde olduğunu söyledi.

Yakılmış kireç, kum ve taş katkılı harçla oluşturulan terrazzo tabanın hem Doğu Anadolu hem de İç Anadolu’daki örneklere benzediğini bildiren Erdoğu,

“Yerleşimin farklı kesimlerinde yüzeyde görülen, üzerlerinde çizgisel şekiller bulunan dikili taşların varlığı da belki Uğurlu’da birden fazla anıtsal yapının olduğunun bir kanıtıdır.”


AA

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login