Floransa’nın En Zengin Aileleri 600 Yıl Önce de Zengindi

1427 yılında Floransa’nın en zenginleri, 600 yıl sonra bugün hala Floransa’nın en zengin aileleri olarak varlıklarını devam ettiriyor.

Fotoğraf / Juan Medina

Fotoğraf / Juan Medina

Ailelerin soyadlarını esas alarak 1427’den 2011 yılına kadar Floransalı vergi mükellefleri üzerinde karşılaştırmalı analizler yapan Guglielmo Barone ve Sauro Mocetti adlı iki İtalyan ekonomistin son araştırmalarına göre, 600 yüzyıl önce Floransa’nın en zengin aileleri olanlar bugün hala Floransa’nın en zengin tabakasını oluşturuyor.

Günümüzde Floransalı aileler içerisindeki mevcut vergi mükellefleri arasında en fazla gelire sahip olanlar zaten 6 asır önce de sosyo – ekonomik piramidin en üst kısmını oluşturuyordu. Ekonomik hareketliliğin uzun vadeli trendlerini göstermek adına benzersiz bir veri kümesi oluşturan bu çalışma ile 1427 yılındaki mükelleflere ait olan veriler dijital ortama aktarıldı ve online erişime açıldı.

Soyadlar üzerinden aile servetlerinin incelenmesini sağlayan bu metodun bir takım kusurları olduğunu da kabul eden araştırmacılar İtalyan soyadlarının oldukça bölgesel olduğunu ve doğrusal bir şekilde geçme eğiliminde olduklarını söylüyor.

Tahmin edildiği üzere servetlerini çocuklarına aktararak refahlarını sürdüren bu ailelerin servet aktarımlarındaki şaşırtıcı nokta ise zenginliklerini çeşitli Floransa kuşatmalarına, Napolyon’un İtalya seferine, Benito Mussolini’nin diktatörlüğüne ve iki büyük dünya savaşına rağmen koruyabilmiş olmaları.

Zenginlerin nasıl zengin kaldıklarına dair ek kanıtlar sunan araştırmanın sahipleri daha önce İngiltere’de 28 kuşak boyunca bir ailenin statüsünü nasıl devam ettirebildiğini göstermiş ve Çin’deki seçkin ailelerin Mao’dan bu yana statülerini nasıl koruduklarını açıklayan çalışmalar yapmıştı.


qz.com

Yeditepe Üniversitesi'nde Tarih ve Felsefe bölümlerinde anadal öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken bir yandan da yine Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümünde yandal ögrencisi olarak ögrenim görüyor.

You must be logged in to post a comment Login