Firavun III. Thutmose’nin Mumyası

MÖ 1479-1425 yılları arasında yaklaşık 54 yıl boyunca hüküm süren 18. Hanedan firavunu III. Thutmose, antik Mısır’ın en etkili firavunlarından biri olarak kabul ediliyor.

(C: Egypt Film)

Başlangıçta, üvey annesi Hatşepsut ile birlikte eş hükümdar olarak taç giymiş, ancak II. Hatşepsut’un ölümünden sonra tek başına firavun olmuştu.

“Mısır’ın Napolyonu” olarak da adlandırılan III. Thutmose, yaklaşık 17 sefer düzenleyerek Mısır’ın sınırlarını Fırat Nehri’ne kadar genişletti. Suriye’nin tamamını fethederek, Mitannileri yenmek için Fırat’ı geçerek ve Nil Nehri boyunca güneye, Sudan’daki Napata’ya geçerek Mısır imparatorluğunu gücünün zirvesine getiren yetenekli bir savaşçıydı. Mısır, onun yönetimi altında tarihindeki en geniş topraklara sahip oldu ve uluslararası gücünün ve etkisinin zirvesini yaşadı.

Başarılarının göstergesi olarak çok sayıda tapınak ve anıt inşa ettiren III. Thutmose döneminde, sanat, mimari ve literatürde birçok yenilik ve gelişme yaşandı. Ayrıca Karnak Tapınağı’na da önemli katkılarda bulundu.

1881’de Gaston Maspero tarafından Deir el-Bahri’de keşfedilen III. Thutmose’nin mumyası, muhtemelen 21. Hanedan döneminde mezar soyguncuları sebebiyle ağır hasar görmüştü ve onu bulunduğu yere yeniden gömen rahipler tarafından, üçü sargıların içinde ve biri dışarıda olmak üzere dört tahta kürek kullanılarak sabitlenmişti. Elleri, Osiris pozisyonunda, göğsünün üzerinde çaprazlanmıştı. Yüzü reçine ile kaplıydı. Boyu ise yaklaşık 1.60 metre civarındaydı.

(C: Araldo De Luca)

III. Thutmose’nin mezarı, en sofistike mezarlardan biri olarak kabul ediliyor. M ezar soyguncuları tarafından yağmalandığı için olması gereken zengin mobilyalardan sadece birkaç parça bulundu. Mezar odasının duvarlarında “Amduat Kitabı”nın tamamı yazılıydı. Eski Mısırlılar bu kitabı “Gizli Odanın Kitabı” olarak adlandırıyorlardı ve kitap ölümden sonraki yaşamın varlığını merkeze alıyordu. Mezarın içinde bulunan bir bildiride ise III. Thutmose’nin 55 yıldan sadece bir ay kadar kısa bir süre hüküm sürdüğü yazıyordu.

You must be logged in to post a comment Login